Planprocessen i Sverige regleras formellt i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen skall allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Samråd skall ske med personer som berörs av förslaget och fackinstanser av olika slag ska ges tillfälle att bedöma förslaget.

Planprocessen sker inom det kommunala planmonopolet och kan avse detaljplan eller översiktsplan och skedde tidigare som normalt eller enkelt planförfarande, där skillnaden i huvudsak innebar att enkelt planförfarande varken krävde program eller utställning. Lagändringar 1 jan 2015 har syftat till en enklare planprocess, så att det enkla i stället blivit norm med beteckningarna antingen ”standardförfarande” eller ”utökat förfarande”.[1]

Normalt planförfarande redigera

Enkelt planförfarande redigera

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ PBL kunskapsbanken: Lagändringar 1 och 2 januari 2015 Arkiverad 19 januari 2015 hämtat från the Wayback Machine., Boverket 2015

Tryckta källor redigera