Laga kraft tillkommer en dom eller ett av myndighet givet beslut, när klagan inte kan föras genom vanliga rättsmedel.

Är dom lagakraftvunnen, kan den vinnande alltid på exekutiv väg få den verkställd, vilket, innan laga kraft inträtt, endast undantagsvis medges.[1]

Domar i brottmål vinner laga kraft efter tre veckor från domens datum i tingsrätt och fyra veckor från domens datum i hovrätt; domar i brottmål och tvistemål meddelade av Högsta domstolen vinner laga kraft samma dag de meddelas.

Beslut av kommunfullmäktige eller annan förvaltningsinstans kan anses vinna laga kraft inom tre veckor efter det att protokoll över beslutet justerats, eftersom det efter denna tidpunkt ej är möjligt att överklaga beslutet till förvaltningsdomstol.

Vissa beslut som gått enskild emot vinner laga kraft tre veckor efter det den enskilde fått ta del av beslutet, om inte överklagande skett i tid.

Se ävenRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ https://lagen.nu/1981:774#K3

Externa länkarRedigera

  • Om Laga kraft på lagen.nu med vidare länkar till rättsfall