Petroleumkoks är en svart och trögflytande produkt av petroleum som används som bränsle. Den har lågt ekonomiskt värde och räknas som en restprodukt.

Se ävenRedigera