En roterugn[1] är en ugn i form av ett långt roterande rör som patenterades år 1885 och som används bland annat för torkning, cementtillverkning, smältning av metaller och ombränning av mesa.[2] Röret lutar för att materialet själv skall transporteras genom detsamma. De varma rökgaserna införs ofta motströms i ugnen mot materialet. Roterugnar för cementtillverkning lutar vanligtvis cirka 3° och roterar med ungefär ett varv per minut. De tre första roterugnarna i Sverige togs i bruk år 1902 vid cementfabriken i Klagshamn i Skåne. Vid cementfabriken i Limhamn togs 30 meter långa roterugnar i drift år 1908, vilka år 1916 ersattes med 75 meter långa roterugnar och som i sin tur ersattes år 1938 med 145 meter långa roterugnar.[3]

De båda roterugnarna vid Stora Vika cementfabrik.

Referenser redigera

  1. ^ Roterugn i Nationalencyklopedin.
  2. ^ Gustav Bojner: Roterugn för ombränning av mesa i Teknisk Tidskrift (1953)
  3. ^ Lars Bjerning, 1947, Skånes jord- och stenindustri.