Per Hanselli

svensk bokförläggare och fotograf

Per (Petter) Hanselli (Hansson), född 21 februari 1815 i Skepptuna socken, död 29 januari 1879 i Uppsala, var en svensk bokförläggare, bokhandlare, boktryckare och fotograf.

Per Hanselli
Per Hanselli front and back.jpg
Per Hanselli på foton från 1860.
Född21 februari 1815[1]
Skepptuna församlingSverige[1]
Död29 januari 1879[1] (63 år)
Uppsala församlingSverige[1]
BegravdUppsala gamla kyrkogård[2]
kartor
MedborgarskapSvenskt
SysselsättningFotograf
UtmärkelserLitteris et Artibus (1861)
Redigera Wikidata

BiografiRedigera

Per Hanselli var son till en skattebonde i Skepptuna socken. Några år gammal kom han med familjen till Frösunda socken, där de övertog ett prästgårdsarrende. Modern hade en omfattande repertoar av visor och folksagor som hon återgav för den samlade familjen om kvällarna. Detta väckte Hansellis intresse för litteratur.

Han visade tidigt läshuvud och det bestämdes därför att han 1834 fick komma till Uppsala universitet för att där ta studentexamen som privatist. Studierna blev emellertid ingen framgång och han fick istället anställning i Hörlins boklåda vid Stora torget i Uppsala. Han ändrade sitt namn till Hanselli. När akademibokhandlare Hörlin 1844 drog sig tillbaka tog Hanselli över dennes boklåda.

TidningsmanRedigera

1845 köpte Hanselli en tryckpress och grundade tidningen Upsala, som blev framgångsrik. Han blev emellertid senare stämd i sin egenskap av ansvarig utgivare, fick sina tidningar indragna med stor förlust och förlorade även i processen 1851 privilegiet som akademibokhandlare. Han sålde samma år tidningen till en medarbetare.

 
Per Hanselli

Bokförläggare, bokauktionsförrättare och bokhandlareRedigera

Hanselli utgav 1852–1857 samlingsverket Svenska vitterheten i tio volymer, som innefattade verk av Hedvig Charlotta Nordenflycht, Olof Rudbeck den yngste, Carl Israel Hallman, Olof Kexél och Jacob Wallenberg, som i vissa fall utkom samlade och utökade för första gången.

År 1856 påbörjades samlingsverket Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin, som fram till 1878 kom att omfatta 22 band med inemot 10 000 sidor. Syftet var att återge alla arbeten av 96 författare från stormaktstiden med biografiska inledningar. Hanselli bekostade själv utgivningen, som hela tiden gick med förlust. Verket var länge en huvudkälla för kunskapen om den karolinska tidens författare och är vissa stycken så alltjämt, men det motsvarar inte dagens krav på vetenskaplighet. Det har kritiserats för godtycklig normalisering och för luckor i urvalet, felläsningar och meningsförstörande tryckfel.[3] Han gav själv denna kommentar till utgivningen 1871 då sju år ännu återstod före dess fullbordan: "Efter min första beräkning skulle samlingen komma att inrymmas i tio eller tolf band; men oaktadt femton band redan äro utgifna, återstå ännu några. Hade jag förutsett detta, skulle jag icke vågat börja ett så mödosamt och dyrt företag; men oaktadt de uppoffringar, jag redan gjort, varit nog betungande, har jag dock icke alldeles förlorat modet att söka fullborda det. Att vinstbegär icke drifver mig dertill, visar sig deraf, att upplagan utgöres af 200 exemplar och således icke kan lemna någon vinst, äfven om alla exemplaren försåldes.[4]

Efter att de akademiska myndigheterna insett att Hanselli inte var den verkligt skyldige i tryckfrihetsmålet, utnämndes han 1853 till Uppsala universitets bokauktionskamrerare. Han kvartod som sådan intill sin död och blev i samband därmed ett känt Uppsalaoriginal. Han kunde 1857 öppna en ny boklåda och diversehandel vid Gamla torget i Uppsala och 1859 inrättade han även ett tryckeri.

År 1874 påbörjades en ny upplaga av Thorilds samlade skrifter, men den blev inte färdigställd före Hansellis död. Han utgav även i första hand vetenskapliga arbeten på sitt förlag. Privat var han även en flitig boksamlare och erhöll 1861 medaljen Litteris et Artibus för sina insatser inom den svenska litteraturen.

Hanselli gifte sig 1858 med Augusta Mathilda Martinell (1830-1914).

FotografRedigera

I början av 1860-talet började även Hanselli intressera sig för fotografi och blev en av Uppsalas flitigaste visitkortsfotografer, men på grund av den hårdnande konkurrensen i branschen lade han efter ett tiotal år ned sin ateljé.

NumismatikerRedigera

Under slutet av sin levnad började Hanselli intressera sig för numismatiken och utgav ett par myntförteckningar.

BibliografiRedigera

 • Ungdomsfantasier / af Pietro. Uppsala: Hanselli. 1872. Libris länk 
 • Den 21 februari 1875 : självbiografiska anteckningar jämte verser till den sextioårige. Upsala. 1875. Libris länk 
 • Svenska guld-, silfver- och kopparmynt 1522-1872. Upsala: Förf. 1876. Libris länk 
 • Sveriges silfvermynt : Gustaf I - Carl XV. Upsala. 1876. Libris länk 
 • P. Hansellis minnen från hans födelsedagar och andra tillfällen samlade af honom sjelf samt efter hans död med tillägg af porträtt och offentliggjorda lefnadsteckningar redigerade af en yngre vän [A.Vikström] [Föret. undert. : A.V-m.]. Upsala. 1879. Libris länk 

FörlagsutgivningRedigera

 • Nybom, Johan (1844-1848). Samlade dikter. Del 1-4. Upsala: Hanselli. Libris länk 
 • Kungsängs-liljan : poetisk kalender för 1846. Upsala. 1845. Libris länk 
 • Slätt-blomman : poetisk kalender för 1847. Upsala. 1846. Libris länk 
 • Cateches för flickor eller de tio kärlekens bud. Upsala. 1849. Libris länk  Utkom i ytterligare två upplagor på Hansellis förlag.
 • En af de aderton. Uppsala: P. Hanselli. 1850  - 2. något tillökade upplagan 1872.
 • En liten cateches för gossar af en flicka. Upsala: Hanselli. 1851. Libris länk  - Författarskapet har tillskrivits Julius Axel Kiellman-Göranson. 2. upplaga 1852. Senare upplagor tillsammans med Cateches för flickor.
  • Kärlekskatekes för flickor och gossar (Ny och övers. uppl). Upsala. 1860. Libris länk 
 • Yckenberg, Peter Sven (1859). Tal af samt verser till Sven Peter Yckenberg. Uppsala: Hanselli. Libris länk 
 • Elgström, Per; Ingelgren, Georg (1860). Samlade vitterhetsarbeten / af Per Elgström och Georg Ingelgren. Upsala. Libris länk 
 • Lannerstjerna, Johan Magnus (1861). Vitterhets-arbeten. Upsala. Libris länk  - Innehåller bl.a. skådespelen Quinnorna och förtroendet, Äfventyraren eller Resan till månans ö, Karavanen.
 • Ur en samlares papper. Uppsala: Hanseli. 1868-1879. Libris länk 
 • En almanach på vers jemte en kort förklaring af runstafven. Upsala. 1874. Libris länk 
 • Thorild, Thomas (1874). Thomas Thorilds samlade skrifter. D. 1-2. Upsala: Hanselli. Libris länk  - Nytryck 1881 och 1895.
 • Eichhorn, Christoffer (1872). Kakamoja : nytt och gammalt. [Uppsala]. Libris länk 
  • Dagrin Bengt G, red (1983[1872]). Kakamoja : nytt och gammalt (Faks.-utg). Stockholm: Författares bokmaskin. Libris länk. ISBN 91-7328-351-7 

Svenska vitterhetenRedigera

 
Omslag till del 2 av serien Svenska vitterheten (1852)
 1. Nordenflycht, Hedvig Charlotta (1852). Samlade skrifter. Svenska vitterheten, 99-3173382-9 ; 1. Upsala: Hanselli. Libris länk 
 2. Rudbeck, Olof (1852). Samlade dikter. Svenska vitterheten, 99-3173382-9 ; 2. Uppsala: Hanselli. Libris länk 
 3. Bellman, Carl Michael (1852-1853). Samlade skrifter. [D. 1 :] H. 1[-2], Bacchanaliska ordens-capitlets handlingar. Svenska vitterheten ; [D.] 3. Upsala: Hanselli. Libris länk 
 4. Wellander, Johan (1852). Samlade dikter. Svenska vitterheten, 99-3173382-9 ; 4. Upsala: Hanselli. Libris länk 
 5. Hallman, Carl Israel (1853). Samlade skrifter. Del 1-2. Svenska vitterheten, 99-3173382-9 ; 5. Upsala: Hanselli. Libris länk 
 6. Kexél, Olof (1852). Samlade skrifter. Svenska vitterheten, 99-3173382-9 ; 6. Upsala: Hanselli. Libris länk 
 7. Wallenberg, Jacob (1855). Samlade vitterhetsarbeten af Jacob Wallenberg. Svenska vitterheten, 99-3173382-9 ; 7. Uppsala: Hanselli. Libris länk 
 8. Zibet, Christoffer Bogislaus (1853). Vitterhetsarbeten. Svenska vitterheten, 99-3173382-9 ; 8. Upsala: Hanselli. Libris länk 
 9. Nybom, Johan (1853-1854). Samlade dikter. Del 1-2. Svenska vitterheten, 99-3173382-9 ; 9-10 (Ny upplaga). Upsala: Hanselli. Libris länk 
 10. Roth, Carl Anders (1857). Skaldestycken. Svenska vitterheten ; 10. Uppsala: Hanselli. Libris länk 

Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till DalinRedigera

Flera av de i antologierna nedan ingående verken utgavs även som särtryck.

 • Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin : efter originalupplagor och handskrifter utgifna / af P. Hanselli. Upsala: Hanselli. 1856-78. Libris länk 
  • 1. 1871. Libris länk. http://runeberg.org/svsf/1/  - Innehåll: G. Stjernhjelm, G. Rosenhane och J. Columbus
  • 2. 1856. Libris länk  - Innehåll: Samlade vitterhetsarbeten af Samuel Columbus
  • 3. 1856. Libris länk  - Innehåll: Thomas, Urban, Carl Urban, Johan och Erland Fredrik Hjärne
  • 4. 1866. Libris länk  - Innehåll: P. Lagerlöf, E. Lindschöld, Edmund, Nils och Carl Gripenhjelm, J. G. Werwing och J. T. Geisler
  • 5. 1863. Libris länk  - Innehåll: Jacob och Anders Wollimhaus samt Olof och Carl Gyllenborg
  • 6. 1863. Libris länk. http://runeberg.org/svsf/6/  - Innehåll: G. Eurelius[-Dahlstierna], C. Leyoncrona, I. Holmström, J. Paulinus [Lillienstedt] och O. Wexionius
  • 7. 1867. Libris länk  - Innehåll: Magnus Gabriel De La Gardie, Jacob Arrhenius, Israel Kolmodin, Gustaf Ållon, Jacob Boëthius och Peter Brask
  • 8. 1867. Libris länk  - Innehåll: Märta Berendes, Ebba Maria och Joh. Eleonora De la Gardie, Amalia Wilh. och Maria Aurora von Königsmark, Thorsten Rudeen samt Carl och Ulrik Rudenschöld
  • 9. 1869. Libris länk  - Innehåll: Sven Dalius, Lars Wivallius och Johan Gabriel von Beyer
  • 10. 1869. Libris länk  - Innehåll: Lasse Johansson (Lucidor den olycklige) och Nils Keder
  • 11. 1868. Libris länk  - Innehåll: En svensk fånge i Simbirsk ; And. Rydelius ; Harald Oxe ; Germund, Carl Gustaf och Carl Wilhelm Cederhjelm
  • 12. 1869. Libris länk  - Innehåll: Olof Rudbeck, far och son, Erik Wennæsius, Carl Arosell och Henrik Georg von Brobergen-
  • 13. 1870. Libris länk  - Innehåll: And. Wallenius, Joh. Vultejus, Christ. Tiburtius, Ernst Gestrinius, Mich. Renner, Jonas Hjortzberg och Peter Warnmark
  • 14. 1870. Libris länk  - Innehåll: Johan Runius, Olof Broms och Olof Lindsten
  • 15. 1871. Libris länk  - Innehåll: J. Swedberg, H. Ausius, A. Amnelius, N. Tiällman, J. Schmedeman, P. Törnevall och C. Eldh
  • 16. 1873. Libris länk  - Innehåll: Samuel Westhius, Gabr. Tuderus, W. von Rosenfeldt, Lars Stjerneld, Didr. Granatenflycht, Daniel Achrelius, Johan Risell, Lars Salvius och Olof Carelius
  • 17, Samlade poetiska dikter /Sophia Elisabeth Brenner. 1873. Libris länk 
  • 18. 1874. Libris länk  - Innehåll: Anders Nicander och Samuel von Triewald
  • 19. 1875. Libris länk  - Innehåll: Johan Göstaf Hallman, Gustaf Palmfeldt och Carl Johan Lohman
  • 20. 1876. Libris länk  - Innehåll: Jacob Frese, Samlade skrifter.
  • 21. 1876. Libris länk  - Innehåll: Jacob Chronander, Joseph Cherbærus, Petrus Laurbeccius, Erik Kolmodin, Joh. Beronius, Christofer Moræus
  • 22. 1878. Libris länk  - Innehåll: Samuel Petri Brask, Magnus Stenbock, Jacob Fabricius

KällorRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b c d] Petter (Pehr) Hanselli, Svenskt biografiskt lexikon, Svenskt Biografiskt Lexikon ID: 12585, läs online, (Källa från Wikidata)
 2. ^ SvenskaGravar.se, omnämnd som: Hanselli, Petter, läs online, läst: 2 december 2019, (Källa från Wikidata)
 3. ^ Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. D. 2, Karolinska tiden, frihetstiden, gustavianska tiden. Stockholm. 1956. sid. 577. Libris länk 
 4. ^ * Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin, 1. 1871. sid. V. Libris länk. http://runeberg.org/svsf/1/0003.html 

Vidare läsningRedigera

 • Brusewitz, Gunnar (1998). ”Hanselli - poet, bokförläggare och auktionist”. Från Olof Rudbeck till Olof Thunman / [tecknade i ord och bild av] Gunnar Brusewitz (Uppsala : Upsala nya tidning, 1998): sid. 91-98 : färgill.  Libris 2637128
 • P. Hansellis minnen från hans födelsedagar och andra tillfällen samlade af honom sjelf samt efter hans död med tillägg af porträtt och offentliggjorda lefnadsteckningar redigerade af en yngre vän [A.Vikström] [Föret. undert. : A.V-m.]. Upsala. 1879. Libris länk 
 • Rasch, Mårten (1995). ”[Per Hanselli, vittert original i senromantikens Uppsala]”. Bokvännen (Stockholm : Bokvännen, 1946-1997) 1995 (50 :428),: sid. 22-25. ISSN 0006-5846. ISSN 0006-5846 ISSN 0006-5846.  Libris 2261081
 • Victorin, Alfred (1879). Förteckning öfver P. Hansellis boksamling. Upsala. Libris länk 

Externa länkarRedigera