Öppna huvudmenyn

Förläggare

person som leder utgivningsförlag
(Omdirigerad från Bokförläggare)

Förläggare är dels en person som är utgivare av litteratur eller konstverk, dels en person som tillhandahåller råvaror och så vidare[förtydliga] i ett förlagssystem.