Pay-per-view (engelsk term som betyder "betala per visning"), förkortat PPV, är en intäktsmodell för rörlig bild där tittaren betalar en avgift per visning. Pay-per-view förekommer framför allt för pornografi, sportsändningar och långfilmer. Vissa leverantörer är inriktade på pay-per-view, medan andra erbjuder det som ett komplement till abonnemang.

Exempel på leverantörer i Sverige av pay-per-view-tjänster:

Se även

redigera