Spelfilm

film som berättar en dramatiserad historia
(Omdirigerad från Långfilm)

En spelfilm är en film som är baserad på ett manuskript med detaljerade scenanvisningar som genomförs av skådespelare.[1] Spelfilm står i motsats till dokumentärfilm och animerad film. Ibland används den engelska termen live-action, för att betona den senare distinktionen att det rör sig om skådespelare som agerar framför en kamera och inte bara en produktion med manus.

Spelfilmer brukar vanligen delas in i genrer som actionfilm, komedifilm, dramafilm och äventyrsfilm. Förutom dokumentärfilmer och animerade filmer räknas inte heller pornografiska filmer och inspelade scenframträdanden som spelfilmer.

Speltiden för en långfilm i Sverige var minst 70 minuter enligt 2013 års filmavtal. 1963 och senare har gränsen vanligtvis varit satt till minst 72 minuter eftersom det motsvarade 2 000 meter filmkopia 1963.[2] Internationellt är minimigränsen ofta satt till 60 minuter.[2] Det engelska begreppet feature film, långfilm, används om filmer över en viss bestämd längd (ofta 40 minuter).[källa behövs] Ursprungligen var begreppet smalare, och avsåg en längre spelfilm med jämförelsevis hög budget, som var avsedd att visas som huvudnummer i en biografvisning. En sådan spelfilm kunde i så fall visas tillsammans med en B-film, som hade lägre budget.

En kortare film kallas vanligen kortfilm.

Distribution av spelfilm Redigera

Spelfilmer med hög budget kommer i allmänhet först ut på biograf, sedan på video (som Blu-ray och DVD) och sist på TV. En film som spelas in för att sändas i TV redan från början brukar kallas TV-film.

Källhänvisningar Redigera