Patentbesvärsrätten

fristående specialdomstol som prövar överklaganden av ärenden om patent, varumärken och mönster

Patentbesvärsrätten var mellan 1977 och 2016 en fristående specialdomstol som prövade överklaganden av beslut som fattats av Patent- och registreringsverket i ärenden om patent, varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen överprövade också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om växtsortsskydd. Ordinarie domare vid Patentbesvärsrätten hade titeln patenträttsråd.

Patentbesvärsrätten
DepartementJustitiedepartementet
OrganisationstypSpecialdomstol
SäteStockholm
Senaste ordförandePeter Strömberg
Webbplatswww.pbr.se
Rättsinstanser i Sverige
Sveriges riksvapen
Denna artikel tillhör en artikelserie
Allmänna domstolar
Tingsrätt
Hovrätt
Högsta domstolen
Förvaltningsdomstolar
Förvaltningsrätt
Kammarrätt
Högsta förvaltningsdomstolen
Särskilda domstolar
Mark- och miljödomstolar
Mark- och miljööverdomstolen
Migrationsdomstolen
Migrationsöverdomstolen
Patent- och marknadsdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen
Tryckfrihetsdomstol
Specialdomstolar
Arbetsdomstolen
Hyresnämnd
Arrendenämnd
Försvarsunderrättelsedomstolen
Skiljenämnd
Se även
Rättsväsen
Domstol

Domstolen var belägen i GarnisonenKarlavägen 108 i Stockholm.

Riksdagen beslutade i mars 2016 om inrättande av en patent- och marknadsdomstol från den 1 september 2016.[1] [2] Patentbesvärsrättens mål som rörde namn och utgivningsbevis överfördes till allmän förvaltningsdomstol, och återstoden av Patentbesvärsrättens mål överfördes till Patent- och marknadsdomstolen; Marknadsdomstolens verksamhet överfördes i sin helhet.

Externa länkar redigera