En pastisch är något som i stil eller utförande är följsamt eller tydligt inspirerat av en äldre stil eller av ett specifikt äldre verk. (En konstnär kan måla "som Rembrandt" under eget namn.) En pastisch kan också låna detaljer från olika konstverk och ställa samman dem på ett nytt sätt. Pastischer förekommer också inom andra konstyttringar såsom musik, litteratur, film, teater och arkitektur. Pastischer kan använda arkaismer och anakronismer.

En Hommage kan vara gjord på liknande sätt, men är avsedd som hyllning, utom att likna en angiven förlaga.

Se ävenRedigera