Parodi (av grekiska parodia, som kommer av para, bredvid, och ode, dikt),[1] kulturprodukt eller stilfigur som efterliknar en annan, välkänd, kulturprodukt, eller en kulturell genre, ofta i syfte att nå ironiska och komiska effekter.

Parodin är oftast riktad direkt mot kulturverket i sig, till skillnad från travestin, som kan vara riktad åt ett annat håll till exempel vrångbilder och karikatyrer.

Idag driver parodier ofta med stereotypa människobeskrivningar och har klichéartad handling.

Källor redigera

  1. ^ Bonniers stora lexikon, utgåva på CD-ROM, 2000.