En hommage (från franska homme och latin homo; människa) är en hyllning, en akt av vördnad eller respekt. Termen används ofta inom konsten för att beteckna ett verk som utgör en hyllning till en annan konstnär eller person.

Hommage till Lillian Schwartz, konstnär okänd 2009.

Exempel på hommage inom konsten: