Ett parallelltrapets är en fyrhörning där minst två sidor är parallella.

Ett parallelltrapets.

Höjden i ett parallelltrapets är (det vinkelräta) avståndet mellan de parallella sidorna.

Arean hos ett parallelltrapets beräknas som produkten av höjden och medelvärdet av de parallella sidorna:

Arean kan också uttryckas i parallelltrapetsets fyra sidor som

där a och b är längderna av de parallella sidorna samt c och d är längderna av de övriga sidorna.

I ett likbent parallelltrapets är basvinklarna parvis lika stora och de icke-parallella sidorna lika långa.

Specialfall av parallelltrapetser är parallellogram, bland vilka i sin tur återfinnes specialfallen romb, rektangel och kvadrat.

Externa länkarRedigera