En fyrhörning, tetragon, är en fyrsidig polygon och en av de grundläggande geometriska formerna. En fyrhörning begränsas av fyra räta linjer vars skärningspunkter bildar fyrhörningens hörn.

Diagram över olika typer av fyrhörningar.

Arean hos en fyrhörning kan beräknas genom att dra en diagonal och beräkna arean av de två då uppkomna trianglarna.

Vinkelsumman i en fyrhörning är 360°.

Några olika namngivna typer av fyrhörningar är kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, parallelltrapets, drake, cyklisk fyrhörning och tangentfyrhörning.