En romb är en fyrhörning, en plan geometrisk figur vars alla sidor är lika långa. Motstående sidor är parallella.

Romb

Ett specialfall är en rätvinklig romb, som är detsamma som en kvadrat. En romb är ett specialfall av en parallellogram.

En rombs area A kan beräknas på flera sätt:

där s är sidan, h är höjden, v är vinkeln mellan två sidor och d1 och d2 är diagonalerna.