Osloprocessen var en milstolpe i Israel-Palestina-konflikten. Det var den första direkta överenskommelsen mellan israeliska politiker och representativa politiker för palestinier. Syftet var att skapa ett ramverk för framtida relationer mellan Israel och den väntade palestinska staten, medan alla permanenta tvistefrågor såsom Jerusalems status, de palestinska flyktingarnas rättigheter, israeliska bosättningar, gränsdragningar och säkerhetsfrågor mellan de två staterna skulle tas upp och lösas senare. Processen avslutades i Oslo, Norge den 20 augusti 1993 och avtalen skrevs officiellt under vid en ceremoni i Washington D.C. den 13 september 1993 med Yassir Arafat som undertecknare för PLO och Yitzhak Rabin som undertecknare för Israel. Undertecknandet bevittnades av Warren Christopher för USA och Andrej Kozyrev för Ryssland i närvaro av USA:s dåvarande president, Bill Clinton.

Yitzhak Rabin skakar hand med Yassir Arafat med Bill Clinton i bakgrunden, under ceremonin och signeringen av avtalet i Washington D.C., den 13 september 1993.
Short video about Oslo Accords from the Israeli News Company

Osloprocessen var en grund för skapandet av Palestinska myndigheten. Denna myndighet skulle ha ansvar över administrationen i de territorier som de kontrollerade. I avtalet ingick bland annat att PLO skulle avsäga sig allt bruk av våldshandlingar och terrorism samt att Israels militär skulle dras tillbaka från delar av Gazaremsan och Västbanken. Man väntade sig att avtalet skulle vara under en femårsperiod efter vilket ett permanent avtal skulle förhandlas (med början senast i maj 1996). Självstyret i Palestina skulle ges av Israel i faser.

Externa länkar redigera