Tvåstatslösningen är en föreslagen lösning på Israel–Palestina-konflikten som går ut på att palestinierna får en egen stat bestående av hela eller delar av Västbanken och Gazaremsan, områden som Israel ockuperade under Sexdagarskriget 1967. Israel lämnade Gaza 2005 och de är nu i praktiken en självständig stat, även om de inte har erkänts internationellt, på grund av att området styrs av terrororganisationen Hamas. Den palestinska Västbankens nuvarande huvudstad är de facto Ramallah, men som en del av tvåstatslösningen har förslag framlagts att Israels huvudstad Jerusalem skall delas upp i två delar, där den västra delen blir israelisk och den östra palestinsk.

Representanter från Hamas har upprepade gånger offentligt sagt sig gå med på en tvåstatslösning på gröna linjen (även kallat 1967 års gränser). Dock är Hamas officiella ståndpunkt att "Israel skall utplånas och judarna skall bekämpas", vilket tydliggörs i deras stadgar. Även den övriga arabvärlden har kommit med liknande förslag. För Israels del anser många att konflikten inte blir löst på detta sätt utan att en palestinsk stat endast blir en framtida bas för anfall mot Israel av grupper som vill utplåna Israel som stat. Detta baseras på att tusentals raketer har skjutits mot israeliska städer efter att Israels militär lämnat Gazaremsan. Israel har även sin egen version av tvåstatslösningen, men då handlar det om att dela in den palestinska statens områdena i små enklaver vars gränser kontrolleras helt av Israel. Vad som ska hända med de israeliska bosättningarna på Västbanken och i östra Jerusalem är ett annat problem för tvåstatslösningen.

En viktig aspekt av konflikten som tvåstatslösningen inte tar upp direkt är flyktingproblemet; alla palestinier som flydde från området under Nakban 1948 har teoriskt sett rätt att återvända till sina hem inne i det som idag är staten Israel, något som Israel starkt motsätter sig.

Ett konkurrerande förslag är enstatslösningen där alla judar och araber i det aktuella området blir medborgare i en gemensam stat som utgörs av det som idag är Israel, Västbanken och Gazaremsan. Detta förslag har dock nästan inget som helst stöd inom Israel.