Ortogonalitet är inom matematiken en egenskap hos par av bland annat vektorer och funktioner, som enklast kan beskrivas som att de är vinkelräta mot varandra. Om och är ortogonala, betecknas detta ofta med .

Ortogonalitet i vektorrumRedigera

Två vektorer   och   är ortogonala om den inre produkten (skalärprodukten) är noll:

 

Ortogonalitet är, i fallet då ingen av vektorerna är lika med nollvektorn, detsamma som rätvinklighet.

Ortogonalitet i funktionsrumRedigera

Två funktioner   och   är ortogonala på intervallet   om den inre produkten är noll:

 

Exempelvis är sinusfunktionen och cosinusfunktionen ortogonala mot varandra på  .

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.