Inom geometrin är två linjer eller plan vinkelräta mot varandra om supplementvinklarna är lika stora, det vill säga om supplementvinklarnas mätetal båda är π/2 radianer eller 90°. Ett annat ord för vinkelrät är ortogonal.

I figuren är linjesegmentet AB vinkelrät mot linjesegmentet CD vilket betecknas

  • En linje som är vinkelrät mot en annan linje kallas normal till linjen.
  • En linje som är vinkelrät mot ett plan kallas normal till planet, vilket i sin tur är ett normalplan till linjen.

Ett koordinatsystem med axlar som är ortogonala (vinkelräta mot varandra) och normerade (har samma längdskala) kallas för ett ortonormerat koordinatsystem. En uppsättning enhetsvektorer som är sinsemellan vinkelräta kallas för en ortonormerad bas.

För riktningskoefficienterna k1 och k2 till två vinkelräta linjer gäller sambandet

Se även redigera

Externa länkar redigera