En serie är inom matematiken en talföljd avsedd för summering. [1][2][3] Serien har vanligen ett oändligt antal termer.[1] Om termerna närmar sig noll tillräckligt fort kan summan av en serie vara ändlig, även om antalet termer är oändligt. Man säger då att den konvergerar.

Termerna i serien utgörs oftast av olika typer av matematiska uttryck som beror på ordningstalet i serien. När differensen mellan två konsekutiva termer är konstant är det en aritmetisk serie, när kvoten mellan två konsekutiva termer är konstant är det en geometrisk serie. Även andra typer av serier finns, såsom trigonometriska serier där termerna uttrycks med trigonometriska funktioner.

Ett exempel på en talföljd är termerna i Taylorutvecklingen av exponentialfunktionen ex för x=1, som, om de successivt summeras, bildar en serie som konvergerar mot e:

Det finns serier som är divergenta i den vanliga meningen men ändå tilldelas en summa med hjälp av andra, svagare, definitioner av en series summa. Bland dessa kan nämnas Cesàrosummering, Abelsummering och Borelsummering. Även analytisk fortsättning kan användas för att tilldela serier summor.

Se även redigera

Referenser och noter redigera

 1. ^ [a b] Nationalencyklopedin band 16. 1995. sid. 378  :
  Serie - matematisk följd av termer som adderas. Vanligen är antalet termer oändligt.
 2. ^ Prisma Stora Upslagsbok band 3. 1989. sid. 1283  :
  Serie - en talföljd vars tal adderas.
 3. ^ Svensk uppslagsbok band 25. 1953. sid. 892  :
  Serie - Matem., en följd av termer a1, a2 . . . an (an kallas s:s allmänna term).

Vidare läsning redigera

 • Persson, Arne; Böiers Lars-Christer (2001). Analys i en variabel (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. Libris 8353145. ISBN 9144020562 
 • Spanne, Sven (2005). System och transformer. I, Tidsdiskreta lineära system och komplex analys. Lund: Matematikcentrum, Lunds tekniska högskola. Libris 10303365