Öppna huvudmenyn

Norrbottens pansarbataljon (Pbat/I 19) är ett pansarförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1957–1994 och återigen från 2000. Förbandsledningen är förlagd i Bodens garnison i Boden.[2][3][4]

Norrbottens pansarbataljon
(Pbat/I 19)
Norrbottens pansarbataljon vapen.svg
Vapensköld för Norrbottens pansarbataljon tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnNorrbottens pansarbataljon
Datum1957–1994, 2000–
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypPansartrupperna
RollUtbildningsförband
StorlekBataljon
Ingående delar191. mekaniserade bataljonen
192. mekaniserade bataljonen
Del avNorrbottens regemente [a]
HögkvarterBodens garnison
FörläggningsortBoden
ÖvningsplatsTåme skjutfält
Valspråk"Alltid främst"
Marsch"I flaggskrud" (Rydberg) [b]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/1963AM.005037.jpg
Förbandstecken m/1960AM.090978aa.jpg
TilläggsteckenMILI.011282.jpg

HistoriaRedigera

Norrbottens pansarbataljon bildades den 1 april 1957 och förlades till Boden, då försvarsledningen ansåg att det av beredskapsskäl var nödvändigt att moderna stridsvagnsförband redan i fredstid förlades till Norrland. Inledningsvis bestod bataljonen av två kompanier och den 1 april 1961 tillkom ett tredje kompani.

I samband med OLLI-reformen, vilken genomfördes inom försvaret åren 1973 och 1975, bildades A-förband samt B-förband. A-förbanden var regementen som tillfördes ansvaret för ett försvarsområde, och vilka betecknades som försvarsområdesregemente. Försvarsområdesregementena tillfördes samtidigt mobiliserings- och materialansvaret inom försvarsområdet. Detta medförde att de arméförband som ingick i ett försvarsområde kom att bli ett B-förband (utbildningsregemente). I Norrbotten, Skåne, och på Västkusten gjordes vissa avsteg från den principiella organisation, det vill säga att ett försvarsområdesregemente tilldelades det samlade mobiliseringsansvaret inom försvarsområdet. I Norrbotten gjordes avsteget inom Bodens försvarsområde (Fo 63), förutom försvarsområdesförbandet Bodens artilleriregemente (A 8/Fo 63) gavs även Norrbottens regemente (I 19) mobiliseringsansvar. Med denna omorganisation kom Norrbottens pansarbataljon att uppgå som en utbildningsbataljon inom Norrbottens regemente, då den redan lydde under chefen Norrbottens regemente beträffande inre tjänst och ordning samt förvaltningsärenden. Rent utbildningsmässigt lydde bataljonen under militärområdesbefälhavaren för Övre Norrlands militärområde.[5]

Den 30 juni 1975 upplöstes bataljonen som ett självständigt förband, och uppgick den 1 juli 1975 som en utbildningsbataljon i Norrbottens regemente. Namnet på regementet ändrades med det till Norrbottens regemente med Norrbottens pansarbataljon (I 19/P 5).[4]

Under perioden 1994–2000 var regementet organiserat med den i krigstid organiserade Norrbottensbrigaden under namnet Norrbottens regemente och Norrbottensbrigaden (MekB 19).[6]

I samband med försvarsbeslutet 2000 avvecklades brigaden den 30 juni 2000 och regementet återupprättades under sitt gamla namn, Norrbottens regemente (I 19). Norrbottens pansarbataljon upprättades även vid samma tid, och blev en av fem utbildningsbataljoner inom Norrbottens regemente.[2] Bataljonen har sedan dess svarat för utbildning av Norrbottens regementets krigsförband.

Ingående enheterRedigera

Norrbottens pansarbataljon är den förbandsdel av Norrbottens regemente som svarar för utbildning och utveckling av regementets krigsförband. Förutom de två mekaniserade bataljonerna ingår även 3. brigadspaningskompaniet och Livkompaniet i bataljonen. Brigadspaningskompaniet består till huvuddelen av deltidstjänstgörande soldater. Livkompaniet svarar för grundutbildning av rekryter.[7]

191. mekaniserade bataljonenRedigera

191. mekaniserade bataljonen är ett krigsförband som består av heltids- och deltidstjänstgörande soldater, vilka bemannar olika befattningar till ett stabs- och understödskompani, två pansarskyttekompanier, två stridsvagnskompanier samt ett trosskompani.[7]

192. mekaniserade bataljonenRedigera

192. mekaniserade bataljonen är ett krigsförband som består av deltidstjänstgörande soldater, vilka bemannar olika befattningar till ett stabs- och understödskompani, två pansarskyttekompanier, två stridsvagnskompanier samt ett trosskompani.[7]

Förläggningar och övningsplatserRedigera

FörläggningRedigera

I samband med att bataljonen bildades den 1 april 1957, kom den att förläggas till "Kasern 2" inom samma kasernområde som Norrbottens regemente vid Norrbottensvägen.[3]

DetachementRedigera

Inför försvarsbeslutet 1963 planerades det att förlägga ett utbildningscentrum till Östersunds garnison för stormkanonförband. Centrumet var tänkt att sättas upp som ett detachement till Norrbottens pansarbataljon, med benämningen P 5 Ö. Dock så kom centrumet aldrig att organiseras.[3]

ÖvningsplatserRedigera

Bataljonen fick Tåme skjutfält som skjut- och övningsfält, där den första skjutningen ägde rum den 9 september 1957. Mellan den 27 januari och 3 februari 1958 övade bataljonen för första gången på skjutfältet. Detta tillsammans med förband ur Norrbottens regemente (I 19) och Västerbottens regemente (I 20).[4]

Heraldik och traditionerRedigera

Den 10 juli 1958 fastställde Arméchefen Thord C:son Bonde "I flaggskrud" som bataljonens marsch.[4] Den 28 juli 1961 överlämnade kung Gustaf VI Adolf bataljonens standar. Efter att bataljonen uppgick i Norrbottens regemente, kom standaret föras tillsammans med regementets fana. Från den 1 juli 1994 fördes fanan av Norrbottens regemente och Norrbottensbrigaden (MekB 19).[2] Den 15 juni 1994 övertog Norra underhållsregementet förbandsmarschen, "I flaggskrud".[1] Från den 1 juli 2000 förs standaret åter av Norrbottens pansarbataljon, och från 2001 togs även förbandsmarschen tillbaka.[1]

FörbandscheferRedigera

Verksamma bataljonchefer åren 1957–1975.

 • 1957–1963: Karl Henrik Bergh
 • 1963–1966: Nils Olof Axel Östlund
 • 1966–1967: Per Anton Björkman
 • 1967–1968: Per Gunnar Brissman
 • 1968–1975: Arne Gillis Hallner Hallagård
 • 1975–1975: Stig Barke

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

Namn
Kungl Norrbottens pansarbataljon 1957-04-01 1974-12-31
Norrbottens pansarbataljon 1975-01-01 1975-06-30
Norrbottens regemente med
Norrbottens pansarbataljon
1975-07-01 1994-06-30
Norrbottens pansarbataljon 2001-07-01
Beteckningar
P 5 1957-04-01 1975-06-30
I 19/P 5 1975-07-01 1994-06-30
Pbat/I 19 2000-07-01
Förläggningsorter, detachement och övningsfält
Bodens garnison (F) 1957-04-01 1994-06-30
Bodens garnison (F) 2000-07-01
Östersunds garnison (D) X X
Tåme skjutfält (Ö) 1957-09-09 1994-06-30
Tåme skjutfält (Ö) 2000-07-01

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Åren 1957–1966 var bataljonen underställd chefen för VI. militärområdet, åren 1966–1975 chefen för Övre Norrlands militärområde, åren 1975–1994 chefen för Norrbottens regemente, och sedan 2000 återigen Norrbottens regemente.
 2. ^ Förbandsmarschen fastställdes 1958 genom arméorder 424/1958. Marschen användes av Norra underhållsregementet åren 1994–2001, och återigen av Norrbottens pansarbataljon sedan 2001.[1]

NoterRedigera

 1. ^ [a b c] Sandberg (2007), s. 63
 2. ^ [a b c] Braunstein (2003), s. 161-162
 3. ^ [a b c] Holmberg (1993), s. 25
 4. ^ [a b c d] Kjellander (1992), s. 405-411
 5. ^ ”Kungl, Maj:ts proposition 1974:135”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/kungl-majts-proposition-angaende-vissa_FX03135. Läst 19 augusti 2016. 
 6. ^ ”Försvarsmuseum i Boden”. Försvarsmuseum. Arkiverad från originalet den 24 september 2015. https://web.archive.org/web/20150924014744/http://www.forsvarsmuseum.se/norrreg_p5.html. Läst 16 mars 2009. 
 7. ^ [a b c] ”Norrbottens pansarbataljon”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/norrbottens-regemente-i-19/i-19s-insatsforband/norrbottens-pansarbataljon/. Läst 19 augusti 2016. 

Tryckta källorRedigera

Vidare läsningRedigera

 • Berglund, Leif, red (1992). Norrbottens pansarbataljon 35 år: 1957-1992. [Boden]: [Norrbottens regemente med Norrbottens pansarbataljon]. Libris länk 
 • Dahlquist, Gunnar (1991). I 19/P 5: som det var. [Boden]. Libris länk 
 • Hällkvist, Uno, red (1982). Norrbottens pansarbataljon 25 år: 1957-1982. [Boden]: [Norrbottens pansarbataljon]. Libris länk 

Externa länkarRedigera