Nordiska ministerrådet

samarbetsorgan för de nordiska regeringarna inom ramen för det nordiska samarbetet

Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna inom ramen för det nordiska samarbetet. Ministerrådet är inte ett enskilt råd utan flera, bestående av ministrarna inom respektive fackområde. Nordiskt regeringssamarbete bedrevs även före 1971, men då huvudsakligen inom ramen för Nordiska rådet, vilket är de nordiska parlamentens samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet skapades med Europeiska unionens råd som förebild.

Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådets kontor i Köpenhamn.
Grundad1971
TypMellanstatlig samarbetsorganisation
SäteKöpenhamn
GeneralsekreterarePaula Lehtomäki

Trots att Sverige, Danmark och Finland är medlemmar i Europeiska unionen, fyller Nordiska ministerrådet en funktion inom det nordiska samarbetet. Norge och Island är inte medlemmar i Europeiska unionen, men deltar inom flera av unionens områden genom EES-avtalet och andra internationella avtal.

Nordiska ministerrådet anordnar bland annat det årliga så kallade Globaliseringsforum, med deltagande av de nordiska statsministrarna, representanter från näringslivet samt forskare.

I samband med Thorvald Stoltenbergs rapport om säkerhets- och försvarssamarbete i Norden och det nordiska försvarsministermötet i Reykjavik finns det stor möjlighet till att de nordiska länderna kommer börja närma sig varandra inom utrikes- och försvarsområdet.[förtydliga]

I mars 2013 tillträdde Dagfinn Høybråten som generalsekreterare.

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, som varar ett år åt gången, roterar mellan de fem nordiska länderna. De fem nordiska länderna har därmed ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet ett år åt gången.

MedlemmarRedigera

Medlem Regeringar Regeringschefer Status
  Danmark Danmarks regering Danmarks statsminister Suverän stat
  Finland Finlands regering Finlands statsminister Suverän stat
  Färöarna Färöarnas regering Färöarnas lagman Autonomt delområde av Konungariket Danmark
  Grönland Grönlands regering Grönlands Landsstyreformand Autonomt delområde av Konungariket Danmark
  Island Islands regering Islands statsminister Suverän stat
  Norge Norges statsråd Norges statsminister Suverän stat
  Sverige Sveriges regering Sveriges statsminister Suverän stat
  Åland Ålands landskapsregering Ålands lantråd Självstyrande landskap inom Republiken Finland

MinisterrådenRedigera

Nordiska ministerrådet sammanträder i olika konstellationer, beroende på vilka frågor som behandlas.[1]. De olika fackministrarna möts i ministerrådsmöten en - fem gånger per år. Därutöver träffas de nordiska samarbetsministrarna, som på de olika statsministrarnas uppdrag svarar för samordningen av regeringssamarbetet inom organisationen. De olika ministerråden är:

 • Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A)
 • Nordiska ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik (MR-NER)
 • Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS)
 • Nordiska ministerrådet för jämställdhet (MR-JÄM)
 • Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)
 • Nordiska ministerrådet för lagsamarbete (MR-LAG)
 • Nordiska ministerrådet för miljö (MR-M)
 • Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S)
 • Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U)
 • Nordiska ministerrådet för ekonomi- och finanspolitik (MR-FINANS)
 • Nordiska ministerrådet för digitalisering 2017–2020 (MR-DIGITAL)

GeneralsekreterareRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

 1. ^ Norden: Ministerråd Arkiverad 8 mars 2010 hämtat från the Wayback Machine.

Externa länkarRedigera