Nolered är ett primärområde i stadsområde Hisingen i Göteborgs kommun, beläget i stadsdelen Torslanda i Göteborg.

Helikopterbild över delar av Torslanda.

Nyckeltal redigera

 
Primärområdets utsträckning.
 
Nolered

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 705 Nolered år 2021[1]
Nolered Hela Göteborg
Folkmängd 10 868 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 +147 +4 493
Andel födda i utlandet 9,8 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 13,1 % 38,1 %
Medelinkomst 408 500 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 2,3 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 15,6 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 33,2 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 28,7 %
Andel bostäder i allmännyttan 7,3 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 101
Andel bostäder i småhus 59,0 % 18,3 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighet redigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Västra Hisingen och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Hisingen.[2]

Se även redigera

Torslanda socken

Referenser redigera

Vidare läsning redigera