Öppna huvudmenyn

Nils Burensköld

var en svensk jurist, president och häradshövding

Nils Burensköld, tidigare Nils Bureus, född 1625 i Stockholm, död 1669 eller 1681 i Norrköping, var en svensk jurist, president och häradshövding.

Nils Bureus var son till biskopen Jacobus Johannis Zebrozynthius och Katarina Nilsdotter Stiernman, dotter till ärkebiskopen Nicolaus Olai Bothniensis och Elisabet Andersdotter Grubb från Bureätten. Han företog studier i utlandet, och hemkommen utsågs han 1652 till extra ordinarie professor i juridik vid Uppsala universitet. Hans ena bror, Johannes Jacobi Bureus, var redan professor där i matematik, och andra brodern Lars skulle så småningom bli professor i historia och riksantikvarie. Ett år senare hamnade han i Svea hovrätt som sekreterare. 1654 blev han extra ordinarie assessor vid samma hovrätt och adlades med namnet Burensköld.

Norge tillhörde denna tid Sverige, och Burensköld utsågs 1658 till justitiepresident för Trondheims län. Bara två år senare blev han häradshövding över Färentuna och Vallentuna, 1664 burggreve i Norrköping, och 1669 blev han slutligen stadspresident i samma stad.

Burensköld var gift med Eva Ulfvenklou, och fick med henne sonen Jacob Burensköld. Han avled i Norrköping och begravdes i Norrköpings stora kyrka.

KällorRedigera

  • Vilhelm Fredrik Palmblad, Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige svenska män, volym 3, Uppsala 1837
  • Per Stobaeus, Förteckning över De la Gardieska arkivet Biographica minora, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet 2009
  • Artikel om släkten Burensköld i Svenskt biografiskt lexikon
  • Anton Anjou, Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän : 1614-1898 : biografiska anteckningar, Stockholm 1899