Öppna huvudmenyn

Henrik Ulfvenklou, född 21 april 1636 i Stockholm, död 1677, var en svensk militär. Efter studier i Uppsala, Republiken Förenade Nederländerna och Frankrike återvände han till Sverige och blev då generalkvartermästarelöjtnant vid Per Brahes armé 1657. Han blev överstelöjtnant vid Kalmar regemente 1667 med kaptenslön och bibehållande av lön som regementskvartermästarelöjtnant; överste och regementschef 1674; kommendantKristianstad; son till handelsmannen, hovkassören och rådmannen Henrik Ulfvenklou, och Eva Faler. Fadern hette först Wulf men adlades 1654 Ulfvenklou.

Som kommendant på Kristianstad tvingades han ge upp efter en häftig stormning av danskarna i augusti 1676 och blev själv tillfångatagen. Han utväxlades snart och befann sig i februari 1677 i Kristianopel, där han en dimfrostig morgon blev dödad i en duell av överste Gustaf Tungel. De hade råkat i bråk angående Henriks kapitulation av Kristianstad, och Henrik blev "av överste Tungel i vredesmod eftersatter och överfallen av bara övermod och hämndgirighet med tvänne kulor dödsskjuten, så att han på tredje dygnet måste sätta livet till".

Gift 1664 med Margareta Björnklou, som var dotter till den kände diplomaten och riksrådet Matthias Björnklou och biskopsdottern Margareta Wallia, adlad Wallenstedt.

Henrik var bland annat ägare till Björnö slott, strax norr om Kalmar.