Johannes Jacobi Bureus, död 1672 i Stockholm, var en svensk matematiker och astronom, universitetsrektor och assessor. Han sammanblandas ibland med sin mera berömde kusin, språkforskaren och fornforskaren Johannes Bureus.

Johannes Jacobi Bureus var son till biskopen Jacobus Johannis Zebrozynthius och Katarina Nilsdotter Stiernman, dotter till ärkebiskopen Nicolaus Olai Bothniensis och Elisabet Andersdotter Grubb från Bureätten. Han var äldst i brödraskaran, av vilka en yngre bror Nils Burensköld adlades och Lars Bureus blev riksantikvarie. Alla bröderna skulle bli professorer vid Uppsala universitet.

Johannes Jacobi Bureus inskrevs vid universitetet 1629, och utnämndes 1650 till professor i högre matematik, det vill säga professor euclideus där han efterträdde Martinus Gestrinius. Universitetets föreläsningskatalog 1651 berättar att han föreläste i trigonometri och logaritmer, vilket är första gången logaritmer nämns i Uppsala. 1657 utsågs han i stället till professor i astronomi där han efterträdde Martinus Olai Nycopensis. Under vårterminen 1658 var han rektor för Uppsala universitet. Han blev 1663 inspektor för Upplands nation. 1664 bytte han tjänsten till assessor i Svea hovrätt och efterträddes som professor av Jonas Fornelius. Tjänsten som assessor innehades också av brodern Nils och svågern Samuel Schillerfelt.

KällorRedigera

  • Vilhelm Fredrik Palmblad, Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige svenska män, volym 3, Uppsala 1837
  • Lista över professorer i astronomi, Uppsala universitet http://www.astro.uu.se/history/profflist_eng.html
  • Anton Anjou, Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän : 1614-1898 : biografiska anteckningar, Stockholm 1899
  • Staffan Rodhe, Matematikens utveckling i Sverige fram till 1731. (Doktorsavhandling, Uppsala 2002.)
Företrädare:
Petrus Ljung
Uppsala universitets rektor
Vt 1658
Efterträdare:
Johannes Schefferus
Företrädare:
Petrus Hoffvenius
Inspektor för Uplands nation
1663-1664
Efterträdare:
Julius Micrander