NP, Np eller np kan avse:

 • NP – mängden av beslutsproblem som kan lösas i polynomiell tid av en icke-deterministisk Turingmaskin
 • NP-fullständig – en klass av matematiska problem för vilka effektiva lösningar saknas
 • NP – en norsk statlig myndighet , se Norsk Polarinstitutt
 • NP – en treårig utbildning på gymnasieskolan i Sverige, se Naturvetenskapsprogrammet
 • NP – en svenskspråkig dagstidning i Helsingfors, se Nya Pressen
 • NP – ISO 3166-1 alpha-2 för Nepal
 • .np – toppdomänen för Nepal
 • Np – den kemiska beteckningen för Neptunium
 • NP – Före detta sydafrikanskt politiskt parti, kända för apartheid
 • Np – Nationella prov i Sverige
 • NP – Neuropsykiatri
 • Np - den till SI-systemet associerade logaritmiska enheten Neper

Se även Redigera

 • P=NP? – ett problem inom datavetenskap