John Sundberg

finländsk kompositör
För sportskytten, se Johan Sundberg (skytt).

John Sundberg, född 1891, död 1963, finlandssvensk kompositör. Han har bl.a. komponerat melodin till psalmen När den arma jordens tid förgår.