Musikhögskolan vid Göteborgs universitet

Musikhögskolan vid Göteborgs universitet var fram till 2005 en av Sveriges sex statliga musikhögskolor. Verksamheten ingår idag i Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Vid musikhögskolan bedrevs utbildning av musiker, musiklärare, kyrkomusiker och tonsättare liksom magister- och forskarutbildning i musikpedagogik och musikalisk gestaltning. Sammanlagt var cirka 600 studenter och 150 lärare är verksamma vid institutionen.

Verksamheten vid musikhögskolan i Göteborg kunde ledas tillbaka till 1916. Då startades en privat musikutbildning med tonsättaren och dirigenten Wilhelm Stenhammar som ledare. Lärarna hämtades från stadens orkesterförening. År 1954 bildades Göteborgs musikkonservatorium. Konservatoriet finansierades genom kommunala medel samt av elevavgifter. Vid konservatoriet fanns utbildningar till orkestermusiker, kyrkomusiker och musiklärare. Från starten var verksamheten lokaliserad till konserthuset. 1964 fick konservatoriet egna lokaler.

Under 1960-talet finansierades verksamheten till viss del av staten. 1971 förstatligades konservatoriet och ändrade då namn till Musikhögskolan i Göteborg. Parallellt med musikhögskolan startades samtidigt en försöksutbildning av lärare i musik och annat ämne, den så kallade SÄMUS-utbildningen. 1977 införlivades båda utbildningarna i Göteborgs universitet. SÄMUS-utbildningen permanentades strax därefter och blev en del av musikhögskolans verksamhet. En viktig milstolpe för institutionen var då verksamheten 1992 kunde samlas i byggnaden Artisten nära Götaplatsen i Göteborg.

2005 slogs musik-, teater-, och operahögskolorna vid Göteborgs universitet samman till en gemensam institution med namnet Högskolan för scen och musik.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera