Kyrkomusiker

musiker som spelar inuti en kyrkobygnad

En kyrkomusiker är person som leder och har det övergripande ansvaret för musiken i en kristen församling, spelar orgel och leder körer.

Organist

Kyrkomusiker i Svenska kyrkanRedigera

I Svenska kyrkan finns det i huvudsak två typer av kyrkomusikertjänster, kantor och organist, för vilka det fordras att tjänsteinnehavarna har behörig examina, kantorsexamen för kantorer och organistexamen för organister. Därutöver ska det i varje församling där stiftets domkyrka är belägen finnas en domkyrkoorganist, förr med särskilda tjänsteåligganden som att vara föredragande för domkapitlet i musikärenden, numera så i de fall domkapitlet beslutat om detta.

I en del församlingar i Svenska kyrkan förekommer även andra typer av anställda musiker (med tjänstebeteckningar som församlingsmusiker, musikpedagog och liknande) som ofta inte har någon form av kyrkomusikerexamen, dock "För varje församling skall det finnas anställd [ ... ] minst en kyrkomusiker som skall vara organist eller kantor [ ... ]."[1]

YrkesorganisationerRedigera

Fackligt organiseras yrkesarbetande kyrkomusiker i Sverige av Lärarförbundet och Kyrkomusikernas Riksförbund. Det senare är också såsom intresseorganisation öppet för andra intresserade.

Se ävenRedigera

KällhänvisningRedigera