Samlevnad

fysisk eller emotionell intimitet mellan två eller flera människor

Samlevnad är när människor lever tillsammans. Begreppet används ofta om parförhållanden, men inte i första hand med tanke på sexualitet, utan snarare med åtanke om samarbete och hänsynstagande, som om liv i gemensam bostad, hushåll, i äktenskap eller annan etablerad relation.

I utvidgad betydelse kan begreppet avse gemensamt liv i ett större sammanhang, som i ett samhälle.

Se ävenRedigera

KällorRedigera