Samlevnad

fysisk eller emotionell intimitet mellan människor

Samlevnad är när människor lever tillsammans. Begreppet används ofta om parförhållanden. Det handlar i första hand inte om sexualitet utan snarare om samarbete och hänsynstagande.[1] Det kan handla om gemensam bostad, hushåll, i äktenskap eller annan etablerad relation.

I utvidgad betydelse kan begreppet avse gemensamt liv i ett större sammanhang, som i ett samhälle.

Parförhållanden kan utformas med en gemensam bostad (i äktenskap eller som sambo) eller med separat boende (som särbo, i ett distansförhållande).

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Källor redigera