Socialstyrelsen

svensk statlig förvaltningsmyndighet
Ej att förväxla med Socialstyrelsen (Finland).

Socialstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Socialdepartementet. Myndigheten arbetar med att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar. Myndigheten stödjer utvecklingen av e-hälsa, utfärdar legitimationer, delar ut statsbidrag och samordnar hälso- och sjukvårdens insatser vid allvarliga händelser.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen Logo.svg
DepartementSocialdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningStyrelse
KommunStockholm
LänStockholm
GeneraldirektörOlivia Wigzell
Budgetca 600 miljoner
Antal anställdadrygt 700
InstruktionSFS 2015:284 (lagen.nu)
Webbplatswww.socialstyrelsen.se

Myndigheten följer utvecklingen inom vården och omsorgen och fångar upp och möter omvärldens behov för att alla människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor. Socialstyrelsen leder även ett antal rådgivande och beslutande råd och nämnder[1], se mer nedan under Råd och nämnder.

Myndigheten inrättades 1913 och erhöll sin nuvarande form 1968 genom sammanslagning med Medicinalstyrelsen.

Den 1 juni 2013 övertog den då nyinrättade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och LSS-verksamhet samt tillståndsprövning.

Den 1 juli 2015 flyttades ansvarsfrågor som rör smittskydd och kunskapsöversikter till Folkhälsomyndigheten respektive Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

VerksamhetRedigera

Socialstyrelsens verksamhet riktar sig främst till olika målgrupper inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Socialstyrelsens författningssamlingRedigera

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ges ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sju andra myndigheter. HSLF-FS omfattar främst områdena hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. Författningssamlingen innehåller föreskrifter, allmänna råd och kungörelser.

Respektive myndighet ansvarar för innehållet i sina föreskrifter och allmänna råd.

OrganisationRedigera

 
Socialstyrelsens kontor på Rålambsvägen.

Socialstyrelsen har kontor i Stockholm på Rålambsvägen 3 och Gjörwellsgatan 30.

LedningRedigera

Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det yttersta ansvaret för alla beslut som rör verksamheten. Styrelsen utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv.

Generaldirektör

Olivia Wigzell är generaldirektör sedan 1 oktober 2015. [2]

Avdelningar och stödfunktionerRedigera

Socialstyrelsen har sex sakavdelningar och tre stödfunktioner.[3]

AvdelningarRedigera

 • Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
 • Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten
 • Avdelningen för register och statistik
 • Rättsavdelningen
 • Analys
 • Behörighet och statsbidrag

StödfunktionerRedigera

 • Kommunikation
 • Verksamhetsstöd
 • GD-stab

Råd och nämnderRedigera

 • Som nationell kunskapsmyndighet inom vård och omsorg leder Socialstyrelsen flera rådgivande och beslutande organ:• Nationella vårdkompetensrådet
 • Rådet för styrning och kunskap
 • Nämnden för nationell högspecialiserad vård
 • Rättsliga rådet
 • Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet)
 • Nationellt Donationscentrum, NDC
 • Vetenskapliga råd
 • Etiska rådet
 • Funktionshindersnämnden
 • E-hälsorådet
 • Äldrerådet
 • Rådet för missbruks- och beroendefrågor

Generaldirektörer och cheferRedigera

LegitimationerRedigera

Socialstyrelsen prövar och utfärdar legitimationer för personal inom 22 yrkesgrupper, bland annat; apotekare, läkare, naprapater, psykologer och tandläkare. Socialstyrelsen ansvarar också för ärenden till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), som prövar behörighet av redan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. HSAN kan återkalla legitimationer och begränsa rätten att skriva ut medicin.

KällorRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera