Socialstyrelsen

svensk statlig förvaltningsmyndighet
Ej att förväxla med Socialstyrelsen (Finland).

Socialstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Socialdepartementet. Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, hälsoskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel. Myndigheten inrättades 1913 och erhöll sin nuvarande form 1968 genom sammanslagning med Medicinalstyrelsen.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen Logo.svg
DepartementSocialdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningStyrelse
KommunStockholm
LänStockholm
GeneraldirektörOlivia Wigzell
Budgetca 600 miljoner
Antal anställdadrygt 600
InstruktionSFS 2015:284 (lagen.nu)
Webbplatswww.socialstyrelsen.se

Den 1 juni 2013 övertog den då nyinrättade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och LSS-verksamhet samt tillståndsprövning.

Den 1 juli 2015 flyttades ansvarsfrågor som rör smittskydd och kunskapsöversikter till Folkhälsomyndigheten respektive Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

VerksamhetRedigera

Större delen av Socialstyrelsens verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom de områden som nämndes ovan. Socialstyrelsen samlar in, sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap, tar fram normer baserade på lagstiftning och kunskap samt utför andra myndighetsuppgifter som till exempel att ansvara för hälsodataregister och officiell statistik.

Socialstyrelsens författningssamlingRedigera

Socialstyrelsen utfärdar juridiskt bindande föreskrifter som samlats i Socialstyrelsens författningssamling SOSFS.

Den består av två skriftserier med föreskrifter, allmänna råd och kungörelser. De två serierna delas in efter socialförfattningar och medicinalförfattningar, betecknade SOSFS (S) respektive SOSFS (M).

I socialförfattningarna ges föreskrifter och råd om handläggning, dokumentation och datahantering inom socialtjänst men även stöd till personer med funktionsnedsättning, äldrevård, vård av unga och missbruksvård samt fastställande av faderskap och vårdnadsfrågor.

Medicinalförfattningarna innehåller råd och föreskrifter om kompetenskrav för vårdpersonal, restriktioner vid särskilda sjukdomar och ingrepp, hantering av läkemedel och medicintekniska produkter samt regler angående hygien, och tvångsvård. Författningarna reglerar även hantering av patientdata och användning av vissa termer och begrepp inom vården. Några speciella men viktiga frågor som också behandlas är dödförklaring, fastställande av kön, åldersutredning samt anmälningsskyldighet enligt Lex Maria.

Socialstyrelsens författningar behandlar även hälsofarliga miljöfaktorer.

OrganisationRedigera

 
Socialstyrelsens kontor på Rålambsvägen.

Socialstyrelsen har kontor i Stockholm på Rålambsvägen 3 och Gjörwellsgatan 30.

LedningRedigera

Socialstyrelsen leds av en styrelse och myndighetens generaldirektör är en av 8 ledamöter i styrelsen.

Generaldirektör

Olivia Wigzell är generaldirektör sedan 1 oktober 2015. [1]

Avdelningar och stödfunktionerRedigera

Socialstyrelsen har fem sakavdelningar och tre stödfunktioner.[2]

AvdelningarRedigera

 • Statistik och jämförelser
 • Regler och behörighet
 • Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården
 • Kunskapsstyrning för socialtjänsten
 • Utvärdering och analys

StödfunktionerRedigera

 • Kommunikation
 • Verksamhetsstöd
 • GD-stab

Råd och nämnderRedigera

 • Rådet för styrning och kunskap
 • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
 • Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor (även kallat "Rättsliga rådet" eller "Socialstyrelsens rättsliga råd")
 • Socialstyrelsens insynsråd
 • Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation (Donationsrådet)
 • Rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet)
 • Rikssjukvårdsnämnden

Generaldirektörer och cheferRedigera

Yrken under Socialstyrelsens tillsynRedigera

Socialstyrelsen har tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal. Huvuddelen av tillsynen bedrivs som verksamhetstillsyn men även individtillsynen är en viktig del av myndighetens tillsyn.

KällorRedigera

 1. ^ ”Socialstyrelsens webbplats (Verksledning)”. Arkiverad från originalet den 24 december 2010. https://web.archive.org/web/20101224154025/http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation/verksledning. Läst 27 januari 2011. 
 2. ^ ”Socialstyrelsens webbplats (Organisation)”. Arkiverad från originalet den 23 januari 2011. https://web.archive.org/web/20110123154629/http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation. Läst 27 januari 2011. 

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera