Militärsällskapet i Stockholm, eller i dagligt tal "Milikosen" eller "Milis", stiftades den 2 januari 1852 av tre officerare från vardera Svea livgarde, Livgardet till häst och Andra livgardet.

Stiftare var löjtnanterna Fredric Horn, Andra livgardet, Joachim Beck-Friis, Livgardet till häst och Edmond Peyron, Svea livgarde.

Sällskapet skapades för att officerarna vid förbanden som var förlagda inom Stockholms garnison skulle kunna umgås över truppslagen/vapenslagen. Anslutningen var god, 244 ordinarie ledamöter och 126 extra ordinarie ledamöter under år 1852.

Redan 1849 hade Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) grundats. I Karlskrona hade ett motsvarande sällskap grundats 1831, Sjöofficerssällskapet i Karlskrona (SOSK) och i Göteborg 1832.[1]

Sällskapet har haft sina lokaler på 20 olika adresser inom ett begränsat område i centrala Stockholm. Många framstående officerare har varit eller är ledamöter i Militärsällskapet genom åren. Sällskapet bedriver i dag sin verksamhet i egna lokaler på Valhallavägen 104. Militärsällskapet har 2015 drygt 800 ledamöter. För att erhålla ledamotskap i Militärsällskapet krävs en referent som själv är ledamot av sällskapet.

Militärsällskapet i Stockholms vapenRedigera

Vapnet antogs i och med sällskapets stiftande. Arméns gula fana och Flottans örlogsfana, två korslagda eldrör med 10 kanonkulor samt Arméns svärd och Flottans huggare allt under en kunglig krona.

Militärsällskapets Förlags AB (MFAB)Redigera

Till Militärsällskapet är aktiebolaget Militärsällskapets Förlags AB (MFAB), grundat 1918, kopplat. Militärsällskapet är majoritetsägare. Detta bolag skall inte sammanblandas med Militärlitteraturföreningens Förlag.

Bok- och skriftutgivningRedigera

Militärsällskapet hade tidigare en omfattande utgivning av skrifter och böcker.

Bland skrifterna kan nämnas

 • Militärsällskapets ordförande, Hertigen av Östergötland, HKH Prins Oscar (Oscar II): "Carl Den Tolfte". Tal vid Svenska Militärsällskapets i Stockholm. Minnesfest på den etthundrafemtionde årsdagen af hans död. P. A. Norstedt & söner, Stockholm 1868. 52 s. Häftad.
 • Gustaf Kleen, Adolf Malmborg och Gustaf Uggla.: "Kriget mellan Tyskland och Frankrike 1870 och 1871". Föredrag hållna i Militärsällskapet i Stockholm vinter 1872. P. A.Norstedt & Söner, 1872. Häftad
 • Militärsällskapets ordförande, Generalmajor Einar Björks: "Militärsällskapet i Stockholm 1852-1952". Minnesskrift. Stockholm 1952. 216 s. Häftad.
 • Claes-Göran Dahl: "Militärsällskapet i Stockholm 1952-2002 - Minnesskrift". Stockholm 2002 ISBN 91-631-3322-9. Inbunden.

Sällskapets beskyddare, ordförande, sekreterare och verkställande direktörerRedigera

Sällskapets höge beskyddare[2]Redigera

 1. 1852-1859 Konung Oscar I
 2. 1859-1872 Konung Karl XV
 3. 1872-1907 Konung Oscar II (Sällskapets ordförande under åren 1865-1872)
 4. 1907-1952 Konung Gustaf V
 5. 1952-1973 Konung Gustaf VI Adolf
 6. 1973- Konung Carl XVI Gustaf

Sällskapets ordförande[2]Redigera

(Slutlig grad har här angivits. Styrelsen valdes den 27 december 1851)

 1. 1851-1853 Generallöjtnant Nils Gyldenstolpe
 2. 1853-1854 Överste Otto Johan Modig
 3. 1854-1856 General Johan Lefrén
 4. 1856-1858 Överste Carl Henric Möllerswärd
 5. 1858-1864 Generalmajor Samuel Nauckhoff
 6. 1865-1872 General Hertigen av Östergötland, HKH Prins Oscar
 7. 1872-1885 Generallöjtnant Carl Björnstjerna
 8. 1885-1899 Generalmajor Roger Björnstjerna
 9. 1899-1902 Överste Per Christian Libert Lovén
 10. 1902-1909 General Hemming Gadd
 11. 1909-1926 Generalmajor Carl Rosenblad
 12. 1926-1932 Överste Adolf Murray
 13. 1932-1935 Generalmajor Eric Virgin
 14. 1935-1936 Generalmajor Ove Sylvan
 15. 1936-1949 Generalmajor Rickman von der Lancken
 16. 1949-1958 Generalmajor Einar Björk
 17. 1958-1963 Generallöjtnant Ivar Gewert
 18. 1963-1969 Överste 1gr Sven Thofelt
 19. 1969-1976 Överste 1gr Sten Ljungqvist
 20. 1976-1979 Överste 1gr Klas Normelius
 21. 1980-1984 Kommendör 1gr Carl-Gustaf Hammarskjöld
 22. 1985-1997 Överste Leif Törnquist
 23. 1997-2002 Kommendörkapten Per Wahlberg
 24. 2002-2003 Överstelöjtnant Liling Hermansson
 25. 2003-2011 Kommendör Sune Birke
 26. 2011-2016 Överste 1gr Nils Rosenqvist
 27. 2016-2021 Major Daniel Isberg
 28. 2021- Överstelöjtnant Lars Röckert

Militärsällskapets sekreterare 1854-1946[2]Redigera

(Slutlig grad har här angivits)

 1. 1854-1856 Generalmajor E.W. af Edholm
 2. 1857-1858 Överstelöjtnant Sten Leijonhufvud
 3. 1858-1865 Överstelöjtnant G.W von Francken
 4. 1865-1868 Generalmajor C.F.H Raab
 5. 1868-1871 Generalmajor N.A.H. Palmstierna
 6. 1871-1878 Generallöjtnant J.G Björlin
 7. 1879-1881 Generallöjtnant A.F. von Matern
 8. 1881-1882 Auditör G. Björklund
 9. 1888-1893 Major G. Elson
 10. 1993-1895 Major C.A.G. Akrell
 11. 1895-1899 Överste H.L. von Dardel
 12. 1899-1905 Överstelöjtnant C.H. Breitholtz
 13. 1905-1908 Kapten E. af Kleen
 14. 1908-1910 Kapten A.L.K Hamilton
 15. 1910-1913 Major Claes Jegerhjelm
 16. 1913-1918 Major C.O.E Silfverstolpe
 17. 1918-1921 Generalmajor Ove Sylvan
 18. 1921-1922 Major C.G.S Lewenhaupt
 19. 1922-1923 Överstelöjtnant L.E.F von Krusenstierna
 20. 1923-1929 Kapten G. Tornérhielm
 21. 1929-1930 Major N.A. Wattrang
 22. 1930-1932 Kapten F.O. Haak
 23. 1932-1936 Ryttmästare S.U.E Borg
 24. 1936-1946 Major K.F.R Rude

Verkställande direktörer mellan 1865 och 1946, Verkställande direktörer/sekreterare från 1946[2]Redigera

(Slutlig grad har här angivits)

1. 1865-1881 Överstelöjtnant G.W von Francken

2. 1881-1895 3 Direktörer i förening

2a.1881-1895 Generalmajor Gustaf Alarik Carlsson Bergman (3 Direktörer i förening)

2b.1881-1895 Major F.A.S af Petersens (3 Direktörer i förening)

2c.1881-1882 Major F.A. Riddarstolpe (3 Direktörer i förening)

2d.1882-1884 Överste Oscar Wästfelt (3 Direktörer i förening)

2e.1884-1895 Kapten H.L Wawrinsky (3 Direktörer i förening)

3. 1895-1896 Kapten H.L Wawrinsky

4. 1896-1899 Överste C.G. Leijonhufvud

5. 1899-1916 Kapten E.J. Frestadius

6. 1916-1921 Major Carl Jegerhjelm

7. 1921-1925 Kapten Claes Lagerberg

8. 1925-1936 Ryttmästare Erik Alb:son Uggla

9. 1936-1945 Major Otto Walin

10. 1945-1946 Överstelöjtnant Torsten Segerstråle

11. 1946-1946 Överste Torgny Lychnell

12. 1947-1949 Kapten C.H Collvin

13. 1949-1954 Överstelöjtnant Stig Karlströmer

14. 1954-1955 Major P L Fries

15. 1955-1962 Major Karl Erik Sjöberg

16. 1962-1964 Kommendörkapten P Högström

17. 1964-1967 Kapten Lars P Källander

18. 1967-1969 Överste Lindström

19. 1969-1970 Major Bertil Frösell

20. 1970-1977 Kommendörkapten Ragnar Larsson

21. 1977-1980 Kommendörkapten Edward af Sandeberg

22. 1980-1989 Kommendörkapten Måns Hermelin

23. 1990-1991 Överste Carl-Gustaf Siggebo

24. 1991-1999 Överstelöjtnant Lars Rundgren

25. 1999-2002 Kommendörkapten Bernt Hagberg

26. 2003-2015 Kapten Sven Öberg

27. 2015-2017 Kapten Lars Ekstedt

28. 2017-2019 Kapten Jan Ulinder

29. 2019-2020 Hr Claes Boltenstern

30. 2021- Kapten Jan Ulinder

Sällskapets lokaler[2]Redigera

 1. 1852-01—1853-11 Drottninggatan 1
 2. 1853-12—1854-04 Regeringsgatan 6
 3. 1854-05—1854-06 Drottninggatan 16
 4. 1854-10—1858-03 Drottninggatan 48
 5. 1858-04—1858-09 Gustavianska Operahuset
 6. 1858-10—1859-09 Arsenalsgatan 5
 7. 1859-10—1862-09 Drottninggatan 21
 8. 1862-10—1877-09 Brunkebergs Hotell
 9. 1877-10—1881-09 Fredsgatan 13
 10. 1881-10—1888-09 Arsenalsgatan 1
 11. 1888-10—1892-09 ArsenalsgatanJakobs torg
 12. 1892-10—1918-03 Norrmalmstorg 2—Hamngatan
 13. 1918-04—1920-03 Biblioteksgatan 29
 14. 1920-04—1922-09 Birger JarlsgatanHamngatan
 15. 1922-10—1927-09 Blasieholmen 4A
 16. 1927-10—1928-08 Biblioteksgatan 32—Humlegårdsgatan 25
 17. 1928-09—1970-00 Linnégatan 5 (Fastigheten ägdes av Militärsällskapet fram till 1946)
 18. 1970-00—2003-06 Kommendörsgatan 9
 19. 2003-07—2006-09 Långa raden
 20. 2006-10—20XX-00 Valhallavägen 104

KällorRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Samuelsson, Ulf (1999). Sjöofficerssällskapet i Stockholm 1849-1999. Läst 27 januari 2015 
 2. ^ [a b c d e] Björk, Einar (1952). Militärsällskapet i Stockholm 1852-1952 

Externa länkarRedigera