Karibiska gemenskapen eller CARICOM (Caribbean Community and Common Market) är den karibiska motsvarigheten till den tidigare europeiska gemenskapen EG. Organisationen grundades 1973 då de fyra staterna Barbados, Guyana, Jamaica samt Trinidad och Tobago undertecknade det s.k. Chaguaramas-avtalet. Organisationen har sedan utvidgats till 15 medlemsländer, fem associerade medlemmar och sju länder med observatörsstatus. CARICOM syftar ytterst till att förbättra livskvalitet för alla i människor i medlemsstaterna. CARICOM har sitt sekretariat i Guyanas huvudstad Georgetown.

CARICOM:s flagga

Karibiska gemenskapens flagga

redigera

CARICOM:s flagga har utformats med flera symboliska betydelser. Den övre delen av den blå bakgrunden symboliserar Karibiens blå himmel, den nedre mörkare blå ytan representerar Karibiska havet. Det gula cirkelformade fältet i mitten betecknar solen som utgör bakgrund till två sammankrokade C:n utformade som brutna länkar i en kedja. De symboliserar både enigheten i organisationen och brytningen med det förflutna, med kolonialmakterna. Den gröna ringen runt den gula cirkeln symboliserar regionens växtlighet.

Medlemsländer (inträdesdatum)

redigera
 
Mörkgrön färg: Medlemmar i CARICOM,
Ljusgrön färg: Associerade länder,
Beige färg: Länder med observatörsstatus,
Grå färg: ej medlemmar.

Associerade länder (datum)

redigera

Länder med observatörsstatus

redigera

Externa länkar

redigera