Organisation for European Economic Co-operation

OECD föregångare
(Omdirigerad från OEEC)

Organisation for European Economic Co-operation (OEEC) var en internationell organisation som inrättades 1948 med uppdrag att administrera Marshallplanen. Genom denna plan kunde 12 miljarder US-dollar fördelas till Europas länder efter andra världskrigets slut 1945. Mest pengar fick Storbritannien, Frankrike och Västtyskland. Senare kunde även utomeuropeiska länder vara med, och 1961 ombildades organisationen till OECD.

OECD blev efterföljaren till OEEC och därmed dess ersättare.

Källor

redigera