Öppna huvudmenyn
(I) Molekylmodell; (II) strukturformel

Maltos, även kallat maltsocker, är en lätt förjäsbar sockerkedja, som förekommer i malt. Maltsocker är en sammansatt sockerart, en disackarid. I människans matspjälkningskanal spjälkas maltos till monosackariden glukos.

Maltosmolekyler bildas när två glukosmolekyler förenas med en 1,4-glykosidbindning. Detta betyder att glykosidbindningen uppstår mellan kolatom nummer 1 på den ena glukosmolekylen och atom nummer 4 på den andra. Maltos bildas av -glukosmolekyler och därför kan man säga att glykosidbindningen i maltos är en -1,4-glykosbindning. Maltos bildas vid hydrolys av polysackariden stärkelse.