Malmö latinskola

svensk gymnasieskola
(Omdirigerad från Malmö skola)

Malmö latinskola är en gymnasieskola i Malmö med sitt ursprung i en kyrkskola som startade 1406 vid S:t Petri kyrka. Skolan bar mellan 1928 och 1959 namnet Högre allmänna läroverket för gossar i Malmö.

Malmö latinskola
Malmö högre allmänna läroverk 1879–1959,
"för gossar" 1929–1959
Malmö elementarläroverk 1858–1878
Malmö latinskola.jpg
Skolbyggnaden från 1878
SkoltypGymnasieskola
Läroverk före 1966
OrtMalmö
LänSkåne län
LandSverige Sverige
Grundad1406
Webbplatshttp://www.malmo.se/latin

HistoriaRedigera

Malmö latinskola grundades 1406 sedan påven Innocentius VII utfärdat ett privilegiebrev till borgarna i Malmö. Från början dominerade ämnena latin och kristendom. Mellan 1529 och 1536 var latinskolan även utbildningscentrum för prästutbildningen i Danmark och kan således sägas vara Skånes första högskola[1].

Skolan har haft oavbruten verksamhet alltsedan tillkomsten 1406 och är i detta avseende unik. Under krigen på 1670-talet låg samtliga skånska skolor öde utom Malmö latinskola, eftersom Malmö aldrig blev militärt erövrat och förstört. Om detta går att läsa i lundabiskopen Canutus Hahns brevväxling med Karl XI från 1680-talets början.[2]

Skolan benämndes före 1820 Malmö skola, för att därefter ha namnet Malmö lärdoms och apologistskola. 1858 ombildades skolan till Malmö högre elementarläroverk som 1879 namnändrades till Malmö högre allmänna läroverk och 1929 fick namnet Malmö högre allmänna läroverk för gossar. Efter samundervisning inrättas byttes namnet 1959 till Malmö latinskola vilket namn behölls även efter kommunaliseringen 1966.

Studentexamen gavs från 1865 till 1968 och realexamen från 1907 till 1968.[3]

Sentida historiaRedigera

I mitten av 1960-talet började Latinskolan märka av de droger som fanns bland studenterna i Lund. 1967 gjordes en kartläggning av narkotikamissbruket och det visade sig vara ganska utbrett. Den vanligaste narkotika eleverna använde var preludintabletter. Rektorn fick en skrivelse från polisen om detta och det togs omedelbart upp i elevrådets antinarkotikakommitté Eleverna informerades om narkotikafrågan 1969. Enligt CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, var det fler elever som någon gång använt narkotika 1971 än det är idag.

1971 blev det konflikt mellan lärarnas fackförening och Statens Arbetsgivarverk. Detta ledde till lärarstrejk. För andra gången på fem år var eleverna utan undervisning. Eleverna såg det som ett extra lov istället för brist på undervisning som de gjorde 1966. En stencil som kallades konfliktextra delades ut på skolan. Den utgavs av en utvald konfliktkommitté. Stencilen innehöll en del krav lärarna hade ställt genom kommittén.

Den 16 oktober 1996 tillträdde den första kvinnliga rektorn i Latinskolans 590-åriga historia. Det skulle blivit en man men ändrades i sista stund och Viveca Serder fick jobbet. För första gången blev det en rektor som inte hade hög akademisk examen med humanistisk-samhällsvetenskaplig bakgrund. Det blev alltså den första kvinnan och dessutom en naturvetare, vilket varit ovanligt på rektorstjänsten. En av hennes första uppgifter blev att genomföra det nya femåriga läraravtalet. Detta innebar att lärarnas arbetstid i skolan successivt skulle utökas från tjugo till trettiofem timmar i veckan. Dessutom skulle lärarnas löner börja sättas individuellt och inte efter fasta löneuppflyttningsperioder. Detta visade sig, precis som på många andra skolor, vara en svår uppgift att genomföra. Under Serders tid slog kommunens dåliga ekonomi med full kraft mot skolan. Detta innebar stora nedskärningar. Men sammanhållningen på skolan gjorde att dessa kunde göras. Senare insåg kommunen att medel borde tillskjutas, vilket också gjordes 2000.

ByggnaderRedigera

Den första skolbyggnaden låg vid Själbodgatan i anslutning till S:t Petri kyrka. I början av 1800-talet flyttade skolan till den så kallade Dringenbergska gården vid Västergatan. 1878 stod den nuvarande huvudbyggnaden med sitt annex i Rörsjöstaden klar. En gymnastiksalsbyggnad togs i bruk 1879. Nybyggnader har sedan tillkommit på 1920-talet och i slutet av 1950-talet. 1977 revs den gamla gymnastiksalsbyggnaden och den nuvarande idrottshallen byggdes.

Inför renoveringen av skolans aula 1992 skänkte påven Johannes Paulus II 10 000 dollar till det ändamålet efter att elevrådet låtit sända en på latin författad vädjan om stöd till påven vars företrädare ju bidragit till skolans grundande 1406.

År 1999 målades den tidigare vitmålade skolan gul. På skolbyggnaden står ovanför ingången texten Herrens fruktan är vishetens begynnelse.

I oktober 2011 inleddes ett omfattande byggnadsarbete. Några av skolans nyare byggnader revs och skolan fick en ny byggnad i korsningen Drottninggatan - Löjtnantsgatan, där ett entrétorg med gångstråk skapats. Den nya byggnaden, klar 2014, rymmer bland annat en scen för kultur- och mediearrangemang under och efter skoltid. Lokalerna anpassades till verksamheten i specialsalar för bland annat dans, musik, teater, bild och form samt medieproduktion.

IdrottsprofilRedigera

År 1956 avled Thure Persson som var en av skolans kända profiler. Han skrevs in 1902 och visade snabbt sin talang för att springa fort. Han blev 1913 svensk mästare på 200 meter, men året innan upplevde han höjdpunkten i sin karriär, då han tog silvermedalj i olympiska spelen i Stockholm. Skolans rektor under tiden Thure Persson gick på skolan var Carl Sprinchorn (1906–17). En annan svensk mästare på Malmö latinskola var Per Sundquist som tog SM-guld på 100 meter löpning år 2005.

1972 grundades Badmintongymnasiet. Det är en elitverksamhet som från början varit knuten till Malmö latinskola. Den gav eleverna möjlighet att kombinera studier och att samtidigt satsa på sin idrott. Fem timmar specialidrott infördes på schemat. Dessa ersatte andra ämnen. Verksamheten utökades och kom från och med 1982 att kallas idrottsgymnasium. Sedan kommunen fick hela ansvaret för gymnasieutbildningen 1991/92 och efter ett riksdagsbeslut 1995 blev antalet riksidrottsgymnasier färre och mer elitprofilerade. Badmintongymnasiet utsågs 2004 till årets riksidrottsgymnasium. Sedan 2005 finns det även elever som utövar squash, friidrott och basket. Idrottsgymnasiet tillhörde fram till årsskiftet 2014/2015 Malmö Borgarskola och från januari 2015 finns idrottsgymnasiet på Malmö Idrottsgymnasium vid Stadionområdet.

Nya Malmö latinRedigera

 
Den nya byggnaden från 2014

Nya Malmö Latin användes som ett samlingsnamn för ombyggnationerna 2011–2014 och omstarten med de nya utbildningarna samt nyanställd personal. I augusti 2013 startade formellt den nya verksamheten, men först i januari 2014 flyttades undervisningen in i de nya lokalerna. Estetiska programmet, humanistiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet flyttades från Heleneholms gymnasium och från Mediegymnasiet.

PolitikRedigera

Skolan ska vara en arena där diskussion och etiska ställningstaganden förekommer. Personal och elever på skolan har gemensamt tagit fram förhållningssätt för skolan[4]. Läroplanen för gymnasiet lyfter bland annat fram demokrati, jämställdhet, solidaritet med svaga och utsatta som delar i den värdegrund som ska genomsyra utbildningen. Flertalet av de utskott som tillhör elevkåren på Malmö latinskola har en tydligt tillåtande och inkluderande syn på samhället. Latin mot rasism och idrottsutskottet är exempel på andra utskott.

Kända eleverRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Malmö latinskolas historia del I 
  2. ^ Malmö latinskolas historia del I och II 
  3. ^ ”Malmö Latinskola arkiv”. Riksarkivet. https://sok.riksarkivet.se/?ValdSortering=Relevans&Sokord=Malmö+latinskola+arkiv&FacettFilter=arkis_ark_typ_facet%24Arkiv%3Ar. Läst 19 mars 2016. 
  4. ^ ”Förhållningssätt på Malmö latinskola”. malmo.se. Arkiverad från originalet den 7 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160807073648/http://malmo.se/Forskola--utbildning/Gymnasieskola/Gymnasieskolor-i-Malmo/Kommunala-gymnasieskolor/Malmo-latinskola/Om-skolan/Pedagogisk-helhetside/Forhallningssatt-pa-Malmo-latinskola.html. Läst 5 juni 2016. 
  5. ^ Per Nilsson blir interims-VD i MFF på Malmö FF:s hemsida.
  • ”En historia om Malmö latinskola 1956–2006”. av Leif Holmstedt*
  • ”Malmö högre allmänna läroverk för gossar del II”

Externa länkarRedigera