Estetiska programmet är ett av gymnasieskolans nationella program. Enklast kan det estetiska programmet beskrivas som en humanistisk utbildning med estetisk inriktning. Det estetiska programmet är det enda i den nationella gymnasieskolan som enligt gymnasieförordningen har rätt att använda sig av färdighetsprövningar vid intagningen. Det estetiska programmet är högskoleförberedande vilket innebär att avgångselever från det estetiska programmet har utökad behörighet till universitet och högskola, i likhet med elever från till exempel det samhällsvetenskapliga programmet.

Inriktningar redigera

På det estetiska programmet finns det i nuläget fem nationella inriktningar. Varje inriktning läser 400 poäng som skiljer sig från de andra inriktningarna:

 • Bild och formgivning
  • Bild, 100 p
  • Bild och form 1b, 100 p
  • Form, 100 p
  • Bildteori, 100 p
 • Dans
  • Dansgestaltning, 100 p
  • Dansteknik 1 och 2, 200 p
  • Dansteori, 100 p
 • Musik
  • Instrument eller sång 1, 100 p
  • Ensemble med körsång, 200 p
  • Gehörs- och musiklära 1, 100 p
 • Teater
  • Scenisk gestaltning 1, 2 och 3, 300 p
  • Teaterteori, 100 p
 • Estetik och media
  • Digitalt skapande 1, 100 p
  • Medieproduktion 1 och 2, 200 p
  • Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
  • Fotografisk bild 1 och 2, 200 p

Gymnasiegemensamma ämnen:


På många estetiska program förstärker man den studieinriktade profilen genom att även integrera 1–2 moderna språk samt högre steg inom matematik.

Externa länkar redigera