En brandbomb är ett allmänt namn på ammunition vars syfte är att orsaka en kraftig brand.

Brittiska INC 4 LB brandbomber som användes i stor utsträckning under andra världskriget

Det finns flera olika typer av brandbomber. Behållare med bränsle som antänds, till exempel molotovcocktailar, är de enklaste. Bomber med fosfor och napalm är självantändande.

Brandbomber som använts i krig har kritiserats för att vara alltför omänskliga, t.ex. blev effekterna av napalm kända genom fotot på Kim Phúc och andra napalmskadade barn i byn Trang Bang 1972 under Vietnamkriget. Napalm mot civila mål är förbjudet enligt FN:s Convention on Certain Conventional Weapons från 1980.

Se ävenRedigera