Lista över studentnationer i Lund

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över studentnationer för studerande vid Lunds universitet. Nationerna i Lund listas alltid enligt en hävdvunnen Nationsordning, en ordning som inte bygger på nationernas egen ålder utan på åldern på det stift med vilken nationen geografiskt sammanhör. Denna i dag till synes märkliga koppling var under 1800-talet och tidigare mer naturlig då gymnasier endast fanns i stiftsstäderna och därför nästan samtliga studenter kom till universitetet direkt från en sådan stad. Sedan 1970-talet existerar dock inget krav på hembygdsanknytning för att söka till någon nation.

De skånska nationernas inbördes nationsordning bygger på avståndet till domkyrkan i Lund alltsedan Skånska nationen splittrats i fem skånska nationer 1890. Därför är ordningen Lund - Malmö - Helsingkrona - Sydskånska(till 1955 Ystads nation) - Kristianstad.

I dag existerande nationer i Lund

redigera

Samtliga nationer i Lund förutom Smålands samverkar inom ramen för det så kallade Kuratorskollegiet (KK) - det övergripande samarbetsorganet. Dessa är även uttaxerande huvudmän för Akademiska Föreningen.

Äldre, ej längre existerande nationer i Lund

redigera
  • Skånska nationen (verksam cirka 1674–1889)
  • Götiska nationen (sammanslagning av Östgöta, Västgöta och Kalmar nationer 1768–1798 samt av Västgöta och Kalmar nationer 1798–1817; namnet användes därefter ensamt av Västgöta nation till 1871). Till minnet av denna nation anordnade tidigare Östgöta, Kalmar och Västgöta nationer gemensamt den Götiska Festen jämna år.
  • Gotlands nation (verksam cirka 1776-1787)
  • Norrlands nation (verksam cirka 1803–1846)
  • Södermanlands nation (verksam 1838–1847)

Härtill fanns under andra världskriget en inofficiell ”dansk nation” bestående av studenter som flytt Danmark under den tyska ockupationen och vilka kunde studera i Lund under kriget. Då nationsobligatorium gällde vid universitetet för samtliga studerande skapades den danska nationen 1943 för att lättare klara av denna anpassning. Nationen upphörde efter krigsslutet 1945.

Se även

redigera