Öppna huvudmenyn

Kuratorskollegiet (KK) i Lund är ett samarbetsorgan mellan tolv av Lunds studentnationer - Östgöta nation, Västgöta nation, Lunds nation, Malmö nation, Helsingkrona nation, Sydskånska nationen, Kristianstads nation, Blekingska nationen, Göteborgs nation, Hallands nation, Kalmar nation och Wermlands nation.

Möten hålls minst var tredje vecka. Till dessa möten kallas nationernas kuratorer, och vanligen deltar också varje nations prokurator. Vid omröstningar har varje nation en röst, oavsett storlek. Vid mötena dryftas frågor som är gemensamma för nationerna. Kuratorskollegiets praktiska arbete leds av en ordförande som är halvtidsarvoderad och en vice ordförande som är heltidsarvoderad. Kuratorskollegiets ordförande är vanligen till andra delen verkställande sekreterare i Terminsräkningsföreningen.

HistorikRedigera

Redan 1927 grundades detta organ av bland andra Tage Erlander (kurator på Wermlands nation 1926–1929 och sedermera statsminister). Allt sedan dess har samarbetet fortskridit. Detta samarbete gäller i första hand frågor som rör nationerna gemensamt gentemot exempelvis universitet, AF, kårer, regering och kommun. Till sin hjälp för gemensamma nationsfrågor finns sju underkollegier som arbetar med mer specifika frågor och problem. Dessa är: Idrottskollegiet, NATU-kollegiet, Körkollegiet, Redaktörskollegiet, Inköpskollegiet, Internationella kollegiet samt Huskollegiet.

Aktiviteter som sker i KK:s regi är bland annat Tandemstafetten, en cykeltävling som genomförs i maj mellan Göteborg och Lund, samt Siste April-lekarna i stadsparken. I parken hålls traditionella tävlingar mellan nationerna. Grenarna är brännboll, stafett och, det mest prestigefulla, dragkampen. Dessa lekar har bedrivits ända sedan förra sekelskiftet.

Stora KuratorskollegietRedigera

Vart tredje år arrangeras Stora Kuratorskollegiet. Till denna fest, som först hölls år 1928 efter ett initiativ av Erlander, bjuds samtliga som någon gång tjänstgjort som nationskurator eller ordförande i Lunds studentkår/Lunds Universitets Studentkårer. Festen hålls alltid i Akademiska Föreningens stora sal och gästerna sitter nationsvis. Av tradition har man alltid en bollek efter middagen. Parallellt med Stora Kuratorskollegiet arrangeras Lilla PQ i Akademiska Föreningens lilla sal. Till denna fest bjuds alla som tjänstgjort i någon annan kuratelspost (exempelvis prokurator, prokurator ekonomi, notarie eller källarmästare) på nationerna under de senaste tio åren.

Stora KK arrangerades senast lördagen den 4 februari 2017. Samtidigt arrangerades Stora PQ, tidigare år kallat Lilla PQ, på Grand Hotel i Lund.

HederskuratorerRedigera

I Lund väljer nationerna fortfarande bemärkta personer till hederskuratorer. Huvudsakligen väljs sittande inspektorer som inte varit nationskuratorer till hederskuratorer. Den direkta anledningen är då att dessa skall kunna gå på Stora Kuratorskollegiet. Det förekommer emellertid att även andra väljs till hederskuratorer; exempelvis valdes Hasse Alfredson till hederskurator i samband med Stora Kuratorskollegiet 2002.

Invalda hederskuratorer (endast påbörjad)Redigera

Smålands nations medlemskap i KuratorskollegietRedigera

Smålands nation lämnade i samband med sin politiska radikalisering på 1970-talet Kuratorskollegiet, eftersom den inte ansett sig kunna stå bakom de studentikosa traditioner som övriga nationer i Lund har. Flera gånger har detta lett till diskussioner mellan KK-nationerna å ena sidan och Smålands nation å andra sidan. År 1997 ansökte Smålands nation om medlemskap i Kuratorskollegiet, men nekades detta efter omröstning. I denna omröstning röstade åtta nationer för medlemskap och fyra nationer röstade mot, medan ordföranden, som enligt stadgan hade utslagsrösten vid en fråga av denna typ, lade ned sin röst.

I december 2007 ledde ett beslut, av tillståndsenheten i Lunds kommun, till att Smålands medlemmar inte kom in på övriga nationer i Lund. Skälet till detta var att det utskänkningstillstånd som övriga nationer har endast berättigar nationerna att servera alkohol till medlemmar av en nation i Kuratorskollegiet. Under 2008 var Smålands nation provmedlem i Kuratorskollegiet, samma år ändrade Kuratorskollegiet sina stadgar så att ett huvudmannaskap i Akademiska föreningen blev ett krav för medlemskap i Kuratorskollegiet. I maj 2009 beslöt nationen sig för att inte ansöka om medlemskap i AF och blev därför utesluten från Kuratorskollegiet 1 juli 2009.

De som var kuratorer på Smålands innan den politiska radikaliseringen inleddes brukar mangrant markera mot den utveckling som Smålands nation tagit genom att fortfarande deltaga i Stora Kuratorskollegiet iförda Smålands nations nationsband och dess övriga nationsinsignier. Av tradition håller de alltid ett uppskattat tal under middagen.

Tidigare ordförande och vice ordförandeRedigera

Ordförande

 • HT 2019 Julia Carldén, ÖG
 • VT 2019 Gustav Åkesson, HL
 • HT 2018 Ylva Lidin, LD
 • VT 2018 David Frödin, SSK
 • HT 2017 Boman Lyngfelt, HB
 • VT 2017 Hannes Brattgård, KR
 • HT 2016 Ludvig Bodelsson, KM
 • VT 2016 Fredrik Grotte, ÖG
 • HT 2015 Märta Skoglund, KM
 • VT 2015 Carl Mauritz Artéus, SSK
 • VT 2014 Oskar Palmerot, LD
 • HT 2013 Cecilia Patriksson, BL
 • VT 2013 Magdalena Stadler, HL
 • HT 2012 Björn Johansson, VG
 • VT 2012 Simon Berg, ÖG
 • HT 2011 Sandra Johanne Selander, BL
 • VT 2011 Martin Thorán, SSK
 • HT 2010 Jennie Isberg, VG
 • VT 2010 David Magnusson, KM
 • HT 2009 Jonny Ljung, HL
 • VT 2009 Markus Ebbingshaus, SSK
 • HT 2008 Andreas Landmark, BL
 • VT 2008 Johan Sjögren, KM
 • HT 2007 Erik Hellström, LD
 • VT 2007 Andreas Stroucken, SSK
 • VT 2005 Johanna Wennerberg, HL
 • HT 2004 Daniel Parknäs Örnfelt, LD
 • VT 2004 Ida Janghed (fd Aronson), VG
 • HT 2003 Dag Oredsson, LD
 • VT 2003 Niklas Unnhem (fd Göransson), SSK
 • HT 2002 Beatrice Söderberg, KR
 • VT 2002 Peter Johansson, KM
 • HT 1992 Jon Westholm, HK
 • VT 1992 Martin Hägerdal, KM
 • HT 1989 Claes Nordengren, LD
 • VT 1958 Sture Svantesson, KR

Vice ordförande

 • HT 2019 Alice Idéhn, SSK
 • VT 2019 Ingrid Hagnelius, ÖG
 • HT 2018 Anna Strandberg, LD
 • VT 2018 Daniel Moreland, SSK
 • HT 2017 Daniel Moreland, SSK
 • VT 2017 Björn Lindquist, KM
 • HT 2016 Samuel Kvist, WL
 • VT 2016 Samuel Kvist, WL
 • HT 2015 Tove Eklund, HL
 • VT 2015 Linda Nihlwing, KM
 • HT 2014 Julia Pavlova, SSK
 • VT 2014 Fredrik Wærn, BL
 • HT 2013 Magnus Alkestrand, KR
 • VT 2013 Tobias Ågren, KM
 • HT 2012 Henrik Östman, LD
 • VT 2012 Carl-Johan Lindörn, BL
 • HT 2011 Adam Tillbrandt, HL
 • VT 2011 Cecilia Rodell, WL
 • HT 2010 Johan Eriksson, HL
 • VT 2010 Sanna Håkansson, KM
 • HT 2009 Max Wahlfors, SSK
 • VT 2009 Anders Sandén (f d Brunnström), HB
 • HT 2008 Edit Palmér, HL
 • VT 2008 Linus Aldefors, HB
 • HT 2007 Johan Bengtsson, WL
 • VT 2007 Emilia Åkesson, KR
 • HT 2004 Anna Vagelin, HL
 • VT 2004 Fredrik Johansson, VG
 • HT 2003 Anna Bayer, SSK
 • VT 2003 Magnus Janghed Askler, LD
 • HT 2002 Anna Hansen, KR
 • VT 2002 Henrik Buchhave, HB

Externa länkarRedigera

Se ävenRedigera