Kuratorskollegiet (KK) i Lund är ett samarbetsorgan mellan tolv av Lunds studentnationer - Östgöta nation, Västgöta nation, Lunds nation, Malmö nation, Helsingkrona nation, Sydskånska nationen, Kristianstads nation, Blekingska nationen, Göteborgs nation, Hallands nation, Kalmar nation och Wermlands nation.

Möten hålls minst var tredje vecka. Till dessa möten kallas nationernas kuratorer, och ibland deltar också nationernas prokuratorer. Vid omröstningar har varje nation en röst, oavsett storlek. Vid mötena dryftas frågor som är gemensamma för nationerna. Kuratorskollegiets praktiska arbete leds av en ordförande och en vice ordförande som båda är heltidsarvoderade. Innan 2017 var ordförande halvtidsarvoderad och var då vanligen till andra delen verkställande sekreterare i Terminsräkningsföreningen.

Historik

redigera

Redan 1927 grundades detta organ av bland andra Tage Erlander (kurator på Wermlands nation 1926–1929 och sedermera statsminister). Allt sedan dess har samarbetet fortskridit. Detta samarbete gäller i första hand frågor som rör nationerna gemensamt gentemot exempelvis universitet, AF, kårer, regering och kommun. Till sin hjälp för gemensamma nationsfrågor finns sju underkollegier som arbetar med mer specifika frågor och problem. Dessa är: Idrottskollegiet, NATU-kollegiet, Ekonomikollegiet, Inköpskollegiet, Notariekollegiet, Internationella kollegiet samt Huskollegiet.

Aktiviteter som sker i KK:s regi är bland annat Tandemstafetten, en cykeltävling som genomförs i maj mellan Göteborg och Lund, samt Siste April-lekarna i stadsparken. I parken hålls traditionella tävlingar mellan nationerna. Grenarna är brännboll, stafett och, det mest prestigefulla, dragkampen. Dessa lekar har bedrivits ända sedan förra sekelskiftet.

Stora Kuratorskollegiet

redigera

Vart tredje år arrangeras Stora Kuratorskollegiet. Till denna fest, som först hölls år 1928 efter ett initiativ av Erlander, bjuds samtliga som någon gång tjänstgjort som nationskurator eller ordförande i Lunds studentkår/Lunds Universitets Studentkårer. Festen hålls alltid i Akademiska Föreningens stora sal och gästerna sitter nationsvis. Av tradition har man alltid en bollek efter middagen. Parallellt med Stora Kuratorskollegiet arrangeras Stora PQ. Till denna fest bjuds alla som tjänstgjort i någon annan kuratelspost (exempelvis prokurator, prokurator ekonomi, notarie eller källarmästare) på nationerna under de senaste tio åren.

Stora KK arrangerades senast lördagen den 4 februari 2023. Samtidigt arrangerades Stora PQ, tidigare år kallat Lilla PQ, på Grand Hotel i Lund.

Hederskuratorer

redigera

I Lund väljer nationerna fortfarande bemärkta personer till hederskuratorer. För att väljas till hederskurator bör personen i fråga gjort något som gynnat alla nationer i Lund. Det förekommer emellertid att även andra väljs till hederskuratorer; exempelvis valdes Hasse Alfredson till hederskurator i samband med Stora Kuratorskollegiet 2002.

Invalda hederskuratorer (endast påbörjad)

redigera

Smålands nations medlemskap i Kuratorskollegiet

redigera

Smålands nation lämnade i samband med sin politiska radikalisering på 1970-talet Kuratorskollegiet, eftersom den inte ansett sig kunna stå bakom de studentikosa traditioner som övriga nationer i Lund har. Flera gånger har detta lett till diskussioner mellan KK-nationerna å ena sidan och Smålands nation å andra sidan. År 1997 ansökte Smålands nation om medlemskap i Kuratorskollegiet, men nekades detta efter omröstning. I denna omröstning röstade åtta nationer för medlemskap och fyra nationer röstade mot, medan ordföranden, som enligt stadgan hade utslagsrösten vid en fråga av denna typ, lade ned sin röst.

I december 2007 ledde ett beslut, av tillståndsenheten i Lunds kommun, till att Smålands medlemmar inte kom in på övriga nationer i Lund. Skälet till detta var att det utskänkningstillstånd som övriga nationer har endast berättigar nationerna att servera alkohol till medlemmar av en nation i Kuratorskollegiet. Under 2008 var Smålands nation provmedlem i Kuratorskollegiet, samma år ändrade Kuratorskollegiet sina stadgar så att ett huvudmannaskap i Akademiska föreningen blev ett krav för medlemskap i Kuratorskollegiet. I maj 2009 beslöt nationen sig för att inte ansöka om medlemskap i AF och blev därför utesluten från Kuratorskollegiet 1 juli 2009.

De som var kuratorer på Smålands innan den politiska radikaliseringen inleddes brukar mangrant markera mot den utveckling som Smålands nation tagit genom att fortfarande deltaga i Stora Kuratorskollegiet iförda Smålands nations nationsband och dess övriga nationsinsignier. Av tradition håller de alltid ett uppskattat tal under middagen.

Tidigare ordförande och vice ordförande

redigera

Ordförande

 • HT 2024 Tilde le Clercq, ÖG
 • VT 2024 Isabella Bergman, SSK
 • HT 2023 Sara Forghani Eklund, ÖG
 • VT 2023 Erik Granfeldt, HB
 • HT 2022 Erik Granfeldt, HB
 • VT 2022 Alexandra Gäddnäs, BL
 • HT 2021 Alexandra Gäddnäs, BL
 • VT 2021 Maja Duveborn, SSK
 • HT 2020 Augusta Manninger, HB
 • VT 2020 Malin Rickle, ÖG
 • HT 2019 Julia Carldén, ÖG
 • VT 2019 Gustav Åkesson, HL
 • HT 2018 Ylva Lidin, LD
 • VT 2018 David Frödin, SSK
 • HT 2017 Boman Lyngfelt, HB
 • VT 2017 Hannes Brattgård, KR
 • HT 2016 Ludvig Bodelsson, KM
 • VT 2016 Fredrik Grotte, ÖG
 • HT 2015 Märta Skoglund, KM
 • VT 2015 Carl Mauritz Artéus, SSK
 • VT 2014 Oskar Palmerot, LD
 • HT 2013 Cecilia Patriksson, BL
 • VT 2013 Magdalena Stadler, HL
 • HT 2012 Björn Johansson, VG
 • VT 2012 Simon Berg, ÖG
 • HT 2011 Sandra Johanne Selander, BL
 • VT 2011 Martin Thorán, SSK
 • HT 2010 Jennie Isberg, VG
 • VT 2010 David Magnusson, KM
 • HT 2009 Jonny Ljung, HL
 • VT 2009 Markus Ebbingshaus, SSK
 • HT 2008 Andreas Landmark, BL
 • VT 2008 Johan Sjögren, KM
 • HT 2007 Erik Hellström, LD
 • VT 2007 Andreas Stroucken, SSK
 • HT 2006 Martin Stråhle, VG
 • VT 2006 Johan Rundberg, LD
 • HT 2005 Peter Holmberg, BL
 • VT 2005 Johanna Wennerberg, HL
 • HT 2004 Daniel Parknäs Örnfelt, LD
 • VT 2004 Ida Janghed (fd Aronson), VG
 • HT 2003 Dag Oredsson, LD
 • VT 2003 Niklas Unnhem (fd Göransson), SSK
 • HT 2002 Beatrice Söderberg, KR
 • VT 2002 Peter Johansson, KM
 • HT 2001 Daniel Svensson, BL
 • VT 2001 Gustav Sandberg, ÖG
 • HT 2000 Mikael Eriksson, VG
 • VT 2000 Lisa Lundgren, KM
 • HT 1999 Erik Nordenskjöld, VG
 • VT 1999 Mattias Arenius, ÖG
 • HT 1998 Gunnar Fagerström, WM
 • VT 1998 Mille Lind Pedersen, HL
 • HT 1997 Malcolm Leijonhielm, VG
 • VT 1997 Heidi Savelli Söderström, HL
 • HT 1996 Katarina Plantin, KR
 • VT 1996 Olof Hjortsjö, HB
 • HT 1995 Staffan Måhlén, KR
 • VT 1995 Andreas Norlin, KM
 • HT 1994 Erik Helsing, LD
 • VT 1994 Christopher Eckerberg, GB
 • HT 1993 Rickard Naring, VG
 • VT 1993 Johan Rosenqvist KR
 • HT 1992 Jon Westholm, HK
 • VT 1992 Martin Hägerdal, KM
 • HT 1991 Cecilia Bengtsson, ÖG
 • VT 1991 Lars Grafström, ML
 • HT 1990 Patrik Svensson, ÖG
 • VT 1990 Anders Gustavsson, KR
 • HT 1989 Claes Nordengren, LD
 • VT 1989 Fredrik Lilieblad, ÖG
 • HT 1988 Ingemar Ritseson, VG
 • HT 1987 Steen Jängemyr, BL
 • VT 1975 Kjell Lundqvist, ÖG
 • VT 1958 Sture Svantesson, KR

Vice ordförande

 • HT 2024 Dustin Lindner Daii, HL
 • VT 2024 Ella Kurki, SSK
 • HT 2023 Jennifer Rydh Johansson, HL
 • VT 2023 Klara Walse, VG
 • HT 2022 Oliver Skoglund, HB
 • VT 2022 Oliver Skoglund, HB
 • HT 2021 Robert Nyberg, HB
 • VT 2021 Robert Nyberg, HB
 • HT 2020 Mårten Augustsson, ÖG
 • VT 2020 Adam Hartzell, LD
 • HT 2019 Alice Idéhn, SSK
 • VT 2019 Ingrid Hagnelius, ÖG
 • HT 2018 Anna Strandberg, LD
 • VT 2018 Daniel Moreland, SSK
 • HT 2017 Daniel Moreland, SSK
 • VT 2017 Björn Lindquist, KM
 • HT 2016 Samuel Kvist, WL
 • VT 2016 Samuel Kvist, WL
 • HT 2015 Tove Eklund, HL
 • VT 2015 Linda Nihlwing, KM
 • HT 2014 Julia Pavlova, SSK
 • VT 2014 Fredrik Wærn, BL
 • HT 2013 Magnus Alkestrand, KR
 • VT 2013 Tobias Ågren, KM
 • HT 2012 Henrik Östman, LD
 • VT 2012 Carl-Johan Lindörn, BL
 • HT 2011 Adam Tillbrandt, HL
 • VT 2011 Cecilia Rodell, WL
 • HT 2010 Johan Eriksson, HL
 • VT 2010 Sanna Håkansson, KM
 • HT 2009 Max Wahlfors, SSK
 • VT 2009 Anders Brunnström, HB
 • HT 2008 Edit Palmér, HL
 • VT 2008 Linus Aldefors, HB
 • HT 2007 Johan Bengtsson, WL
 • VT 2007 Emilia Åkesson, KR
 • HT 2006 Lisette Bengtsson, HL
 • VT 2006 Jenny Westmar, ÖG
 • HT 2005 Johanna Hafstorm, LD
 • HT 2004 Anna Vagelin, HL
 • VT 2004 Fredrik Johansson, VG
 • HT 2003 Anna Bayer, SSK
 • VT 2003 Magnus Janghed Askler, LD
 • HT 2002 Anna Hansen, KR
 • VT 2002 Henrik Buchhave, HB
 • VT 2000 Thomas Karlsson, LD
 • HT 1999 Paul Pierce, LD
 • HT 1998 Patrick Honeth, HB
 • HT 1995 Björn Johnson, BL
 • HT 1994 Mikael Dahlin, ÖG
 • VT 1994 Pernilla Råvik, KR
 • HT 1993 Ethel Larsson, KM
 • HT 1992 Per Cedell, BL
 • VT 1992 Åsa Stenborg, VG
 • HT 1991 Erik Lindroth, LD
 • VT 1991 Tony Gustavsson, KM
 • HT 1990 Tony Gustavsson, KM
 • VT 1990 Patrik Jönsson, BL
 • HT 1989 Sten Hjalmarsson, HB
 • VT 1989 Claes Nordengren, LD
 • HT 1988 Mikael Andersson, ML
 • HT 1987 Kristina Bergendahl, KM

Externa länkar

redigera

Se även

redigera