Öppna huvudmenyn
Skärsätra och Pyrolavägen i september 2014.
Skärsätra centrum i oktober 2009
Skärsätra hållplats i oktober 2009

Skärsätra är en stadsdel på södra Lidingö, Lidingö kommun, Stockholms län.

Skärsätra har 3 233 invånare.

Innehåll

OmrådetRedigera

Skärsätra som uppfördes under åren 1962-1966 domineras av sex stora höghus, trevåningslängor och fyra stycken sexvåningshus. Samtliga lägenheter är idag upplåtna med bostadsrätt och ägs av bostadsrättsföreningen HSB Skärsätra som också äger ett trettiotal kommersiella lokaler i Skärsätra Torg. I närheten ligger Kottlasjön och Stockby- Långängens friluftsområde som utgör en del av Lidingös största skyddade grönområde, Långängen-Elfviks naturreservat.

SkolorRedigera

Skärsätra skola. Skolan hade år 2007 knappt 300 elever, fördelade på 12 åldershomogena klasser upp till årskurs fem. Den gamla skolbyggnaden är uppförd under 1920-talet medan övriga byggnader är tillkomna under 1970-talet.

KommunikationerRedigera

Inom Skärsätra finns tre av Lidingöbanans hållplatser, Aga, Skärsätra och Kottla. Dessutom finns vagnhallen Lidingödepån inom stadsdelen. Hållplatsen med namnet Skärsätra ersatte år 2000 två tidigare, Centralvägen och Parkvägen. Dit flyttades då också den gamla kioskbyggnaden från Parkvägen. Byggnaden vid Centralvägen är i dåligt skick och skall rivas.

Externa länkarRedigera

Se ävenRedigera