Lars Andersson (militär född 1923)

svensk militär född 1923
För andra personer med samma namn, se Lars Andersson.

Lars Anders Andersson, född 2 december 1923 i Karlskrona stadsförsamling i Blekinge län, död 6 maj 2003 i Bellö församling i Jönköpings län,[1] var en svensk militär.

Lars Andersson
Information
Född2 december 1923
Karlskrona stadsförsamling i Blekinge län, Sverige
Död6 maj 2003 (79 år)
Bellö församling i Jönköpings län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenArmén
Tjänstetid1945–1984
GradÖverste av första graden
BefälGöta ingenjörregemente,
Norra Smålands regemente,
Jönköpings försvarsområde

Biografi redigera

Andersson avlade officersexamen 1945 och utnämndes samma år till fänrik vid Göta ingenjörkår,[2] där han befordrades till löjtnant 1947[3] och till kapten 1954.[2] Han gick Ingenjörofficersskolan vid Artilleri- och ingenjörofficersskolan 1947–1948.[4] Han inträdde i Generalstabskåren 1958,[2] var chef för Forskningsavdelningen i Försvarsstaben 1962–1963,[5][6] befordrades till major 1963, var militärassistent vid Försvarets forskningsanstalt 1963–1964 och var utbildningschef vid Göta ingenjörregemente 1964–1965. Han befordrades till överstelöjtnant i Generalstabskåren 1965, var avdelningschef i Försvarsstaben 1965–1966, tjänstgjorde vid Försvarsdepartementet från 1966, var sekreterare i Försvarets fredsorganisationsutredning 1967–1969, befordrades till överste 1969 och var chef för Göta ingenjörregemente 1969–1978. År 1978 befordrades Andersson till överste av första graden, varpå han var chef för Norra Smålands regemente och befälhavare för Jönköpings försvarsområde 1978–1984.[2]

Utmärkelser redigera

Referenser redigera

  1. ^ Sveriges dödbok 1830–2020, DVD-ROM (Sveriges Släktforskarförbund 2021).
  2. ^ [a b c d] Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700–2000. Chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus Förlag. sid. 24. ISBN 91-87184-74-5 .
  3. ^ Sveriges statskalender för skottåret 1948. Uppsala. 1948. sid. 360. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/63629/gupea_2077_63629_1.pdf .
  4. ^ Uller, Lennart B:son, red (1992). AIHS 1818–1992. Minnesskrift med anledning av Högre artilleriläroverkets, Krigshögskolans å Marieberg, Artilleri- och ingenjörhögskolans, Artilleri- och ingenjörofficersskolans, Artilleri- och ingenjörregementsofficersskolans samt (ånyo) Artilleri- och ingenjörhögskolans etthundrasjuttiofyraåriga tillvaro. Stockholm: Probus. sid. 123. ISBN 91-8718-418-4 .
  5. ^ Sveriges statskalender för året 1963. Uppsala. 1963. sid. 96. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/64768/gupea_2077_64768_1.pdf .
  6. ^ Sveriges statskalender för skottåret 1964. Uppsala. 1964. sid. 96. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/65480/gupea_2077_65480_1.pdf .
  7. ^ Kungl. Hovstaterna: Kungl. Maj:ts Ordens arkiv, Matriklar (D 1), vol. 13 (1960–1969), p. 92 (digital avbildning).
  8. ^ Kungl. Hovstaterna: Kungl. Maj:ts Ordens arkiv, Matriklar (D 1), vol. 14 (1970–1979), p. 47 (digital avbildning).
Militära titlar
Företräddes av
Sigvard Månsson
 Chef för Göta ingenjörregemente
1969–1978
Efterträddes av
Sten Ahlström
Företräddes av
Stig Sjögren
 Chef för Norra Smålands regemente
1978–1984
Efterträddes av
Sven-Erik Nilsson