Öppna huvudmenyn

Lars-Olof Larsson (historiker)

svensk historiker

Lars-Olof Larsson, född i Växjö 15 november 1934, är en svensk historiker; universitetslektor i Växjö 1970–1994, professors namn 1985, Hedersledamot i Smålands akademi.

Efter studentexamen vid Växjö högre allmänna läroverk 1953, värnplikt och utbildning till reservofficer, ledde studier vid Lunds universitet fram till filosofisk ämbetsexamen 1957. Därefter amanuens vid Landsarkivet i Lund, fortsatta studier i historia med filosofie licentiatexamen 1960 och disputation fyra år senare på avhandlingen Det medeltida Värend. Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt (nytryck 1975). En central frågeställning var de politiska relationerna mellan centrum och periferi i det dåtida Sverige, en annan den demografiska och agrara utvecklingen i ett långtidsperspektiv. Till båda dessa frågeställningar har han återkommit senare i både vetenskapliga och mera populära verk.

Avhandlingen ledde fram till en docentur i historia och docenttjänst vid Lunds universitet 1964. Sex år senare blev Larsson universitetslektor vid dåvarande universitetsfilialen i Växjö, vilken 1977 blev en självständig högskola. Han hedrades 1985 av regeringen med professors namn. Tio år senare lämnade Larsson sin tjänst vid högskolan för att koncentrera sig på egen forskning och populärvetenskapligt författarskap. Var 1971–1983 styrelseledamot för Emigrantinstitutet i Växjö, 1976–1991 för Smålandsposten AB och 1981–1984 för Högskolan i Växjö.

Genom sin tjänst i Växjö blev Larsson klart medveten om det stora intresse som finns för den egna bygdens historia, men också om frånvaron av lokalhistoriska arbeten, baserade på modern forskning. Det inspirerade honom att 1974 ge ut boken Historia om Småland, med den historieintresserade allmänheten som populär målgrupp. Boken rönte stor uppmärksamhet och följdes sedan av en rad andra populärvetenskapliga verk, med tyngdpunkten lagd på Småländsk historia, insatt i ett vidare nationellt och i viss mån också internationellt perspektiv.

Sammantaget har Larsson skrivit ett trettiotal böcker och större uppsatser, närmare etthundra artiklar i Nationalencyklopedin och varit recensent i Barometern, Jönköpings-Posten, Smålandsposten och Svenska Dagbladet. Bland böckerna kan särskilt särskilt nämnas Bönder och gårdar i stormaktstidens skugga (1983), Dackeland (1979), Engelbrekt Engelbrektsson och 1430-talets svenska uppror (1984), Från blästbruk till bruksdöd (2000), Kalmarunionens tid (1997), Växjö genom tusen år (1991) och Landen kring sjöarna. För boken En historia om Kronobergs län i ett mångtusenårigt perspektiv (1999), var han huvudförfattare. Boken Gustav Vasa – landsfader eller tyrann?, belönades med Augustpriset 2002.

Larsson är en av Sveriges främsta kännare av medeltidens och vasatidens historia. Lars-Olof Larssons Gustav Vasa-biografi tar, förutom kungen och hans riksbygge, även upp Sturepartiet, Daljunkern, Gustav Vasas kritiker, och Gustav Vasas öden och äventyr i Dalarna.

Innehåll

Bibliografi (urval)Redigera

 • Det medeltida Värend (1964)
 • Kolonisation och befolkningsutveckling 1500–1649 (1972)
 • Dackeland (1979)
 • Småländsk historia. Stormaktstiden (1982)
 • Bönder och gårdar i stormaktspolitikens skugga ( 1983)
 • Engelbrekt Engelbrektsson och 1430-talets svenska uppror (1984)
 • Småländsk medeltid (1986)
 • Växjö genom 1000 år (1991)
 • Kalmarunionens tid (1997)
 • Gustav Vasa – landsfader eller tyrann? (2002)
 • Arvet efter Gustav Vasa. En berättelse om fyra kungar och ett rike (2005)
 • På marsch mot evigheten: svensk stormaktstid i släkten Stålhammars spegel (2007)

En fullständig bibliografi över alla publicerade arbeten, böcker, uppsatser och tidningsartiklar (tillhopa 415 titlar) är utarbetad av Peter Danielsson och Håkan Nordmark och återfinns i boken "...och fram träder landsbygdens människor..." Studier i nordisk och småländsk historia tillägnade Lars-Olof Larsson på 60-årsdagen den 15 november 1994 (1994), s.282–315.

Priser och utmärkelserRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera