Landsarkivet i Lund (LLA) var ett av Sveriges tio landsarkiv och hade primärt ansvar för arkivhandlingar från regionala statliga arkivbildare inom Blekinge län, Skåne län och Hallands län. Men arkiven rymmer även enskilt arkivmaterial såsom gods- och gårdsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv. Liksom övriga landsarkiv utgjorde Landsarkivet i Lund tidigare en egen myndighet men uppgick 1 januari 2010 i Riksarkivet.

Landsarkivet i Lund, den ursprungliga byggnaden i mitten, tillbyggnaden till höger.

Landsarkivet i Lund tillkom 1903, bland annat på initiativ av historikern Martin Weibull vars son Lauritz Weibull blev dess förste chef (landsarkivarie).

Från och med 2013 är såväl verksamhet som arkivbestånd helt förlagda till Arkivcentrum SydGastelyckan utanför staden. De ursprungliga lokalerna vid Arkivgatan i centrala Lund, ritade av Carl Möller, och det senare tillbyggda magasinet av Bernt Nyberg, uppfört 1968–1971, har övertagits av Lunds nation och byggs om till bostäder.

I Riksarkivets omorganisation 2020 slogs Landsarkivet i Lund och Landsarkivet i Göteborg samman till i en organisatorisk enhet, enheten Göteborg-Lund. Omorganisationen innebar att titeln Landsarkivarie upphörde.[1]

Landsarkivarier i LundRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Organisation”. Riksarkivet. https://riksarkivet.se/organisation. Läst 27 januari 2021. 

Externa länkarRedigera