Löpförband är ett murförband bestående enbart av löpskift. Förbandet är vanligt förekommande som beklädnadsförband.

Löpförband med 1/2-stens förskjutning
Löpförband med 1/4-stens alternerande förskjutning
Soga.JPG

Förskjutningen mellan skiften kan ske med 1/2-sten eller 1/4-sten. En 1/4-stens förskjutning åt samma håll för varje skift ger ett markerat diagonalt mönster.