Landsarkivarie är en tjänstetitel inom det statliga arkivväsendet. En landsarkivarie är chef för ett landsarkiv, och totalt finns det i Sverige sju aktiva innehavare av titeln. Även titeln biträdande landsarkivarie finns.

Se ävenRedigera