Anna Christina Ulfsparre af Broxvik, född den 7 december 1933, död den 23 december 2010[1], var en svensk historiker, arkivarie och professor.

Ulfsparre var dotter till överläkaren Carl Folke Siggesson Ulfsparre af Broxvik och medicine licentiat Elsa Ingeborg Appelberg. Hon blev år 1967 filosofie doktor på avhandlingen Svensk domstolsförvaltning i Livland 1634-1700 (ovanlig för en doktorsavhandling genom att ha omslagsillustrationer av Hasse Alfredson). Sedan 1959 var hon anställd vid Landsarkivet i Lund, där hon 1977 blev tillförordnad landsarkivarie och 1984–1996 ordinarie innehavare av samma post. 1996 utnämndes Ulfsparre till Sveriges första professor i ämnet arkivvetenskap. Professuren, som var inom ramen för historiska institutionen vid Stockholms universitet, innehade hon till sin pensionering år 1998.

Ulfsparre har givit ut och medverkat i ett flertal skrifter i arkivfrågor och har även varit sekreterare inom ICA, the International Council on Archives.

Ulfsparre var under en period gift med reklammannen Kim Meurling och en del av hennes publikationer utgavs under namnet Anna Christina Meurling.

Företrädare:
Seved Johnson
Landsarkivarie i Lund
1984-1996
Efterträdare:
Jan Dahlin


NoterRedigera