Union to Union

organization
(Omdirigerad från LO-TCO:s Biståndsnämnd)

Union to Union (före 2015 LO-TCO Biståndsnämnd), är en gemensam biståndsorganisation för de tre svenska fackliga centralorganisationerna Landsorganisationen (LO) och Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Saco (från 2015 och medförde namnbyte[1]). Centralorganisationerna och deras respektive medlemsförbund har möjlighet att söka stöd för utvecklingsprojekt i länder som är berättigade till officiellt bistånd.[2]

Union to Unions mål är en mer rättvis makt- och resursfördelning, för att på så vis utrota fattigdomen i andra delar av världen och främja jämställdhet och demokrati. För att uppnå detta mål arbetar Union to Union med oberoende fackliga organisationer i drygt 100 projekt i ett 90-tal länder.[3]

De fackliga rättigheterna är mänskliga rättigheter just för att de är en förutsättning för människor att ta sig ur fattigdom. Union to Union arbetar för goda arbetsvillkor, demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling.

Organisationen finansieras genom anslag från Sida med vilken man har tecknat ramavtal[4], EU-bidrag och med medel från den svenska fackföreningsrörelsen.

Sofia Östmark är kanslichef för kontoret, på vilket det jobbar cirka 20 personer.

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera