LIFE+ är EU:s finansieringsprogram för miljöprojekt 2007–2013.[1]

Totalbudgeten är på motsvarande cirka 20 miljarder svenska kronor. För 2009 kommer 250 miljoner Euro att vara tillgängliga.[källa behövs]

Life+ består av tre delområden

  • Natur och biologisk mångfald
  • Miljöpolitik och förvaltning/styrning (governance)
  • Information och kommunikation

Genom bidrag från Life+ ska kommissionens sjätte miljöhandlingsprogram kunna genomföras. Totalt har LIFE varit medfinansiär i 2 750 projekt. Ett urval av projekten finns samlade på kommissionens sida Environment.[2]

Regeringen har utsett Naturvårdsverket till ansvarig myndighet. För Sveriges del är budgeten 80 miljoner kr per år.[3]

Ett typiskt svenskt Life-projekt är upprustningen av Natura 2000-områdena i Mälarens innerskärgård[förtydliga] med flera partner där Länsstyrelsen i Västmanlands län blir huvudman och Länsstyrelserna i Uppsala län och Södermanlands län, Sveaskog och Upplandsstiftelsen kommer att vara samarbetspartner.[4]

Tidigare svenska Life-projekt kan man läsa om på Naturvårdsverkets sida Svenska naturvårdsprojekt med stöd av Life.[5]

För 2009 gäller två teman

  • LIFE+ Natur och biologisk mångfald

Huvudmål: Att skydda, bevara, återställa, övervaka och underlätta ekosystemfunktioner, livsmiljöer och vilda djur och växter, för att stoppa förlusten av biologisk mångfald, inklusive genetisk mångfald, i EU senast 2010.

  • LIFE+ Miljöstrategi och miljöstyrning

Huvudmål:Projekt som syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

EU:s ekonomiska stöd kan uppgå till högst 50 % av de stödberättigande kostnaderna; i undantagsfall till högst 75 % för förslag som är inriktade på prioriterade livsmiljöer eller arter enligt fågeldirektivet eller livsmiljödirektivet.[6]

FotnoterRedigera